Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Е-ПОРТАЛ
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Съобщения по чл.32 от ДОПК
Местни избори 29.10.2023г
СЕПТЕМВРИ 2023
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

село Нова Махала
село Фотиново
Подаване на сигнали и жалби

Подаване на сигнал
Ред за подаване на предложения сигнали и жалби
АНКЕТА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАТАК

ОБЯВЛЕНИЯ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ


ДНЕВЕН РЕД
07.09.2023г.
 Предстоящо заседание на ОбС – Батак на 14.09.2023г.  Предложения


ОБЯВЛЕНИЕ
30.08.2023г.
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Батак чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Батак на е-маil адрес: obs_batak@abv.bg...
Прочети повече


ОБЯВЛЕНИЕ
20.05.2023г.
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Батак чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за управление на горски територии – собственост на Община Батак на общински съвет Батак на е-маil адрес: obs_batak@abv.bg...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
26.04.2023г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Ви каним на публично обсъждане на: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Батак за 2022 година, изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2022 година и състояние на общински дълг в Община Батак за периода 01.01.2022 до 31.12.2022 година...
Прочети повече
Приложения

ОБЯВЛЕНИЕ
23.12.2022г.
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Батак считано от 23.12.2022 г., чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на е-таil адрес : mncplt_batak@abv.bg или в Община Батак, п.к. 4580, град Батак пл. „Освобождение“, № 5, - в Центъра за административно обслужване на гражданите и ОбС- Батак...
Прочети повече
Приложения

ОБЯВЛЕНИЕ
11.11.2022г.
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Батак считано от 11.11.2022 г., чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на е-таil адрес : mncplt_batak@abv.bg или в Община Батак, п.к. 4580, град Батак пл. „Освобождение“, № 5, - в Центъра за административно обслужване на гражданите и ОбС- Батак...
Прочети повече
Приложения

ОБЯВЛЕНИЕ
26.10.2022г.
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Батак считано от 26.10.2022 г., чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на е-таil адрес : mncplt_batak@abv.bg или в Община Батак, п.к. 4580, град Батак пл. „Освобождение“, № 5, - в Центъра за административно обслужване на гражданите и ОбС- Батак...
Прочети повече
Приложения

ПОКАНА
15.06.2022г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Ви каним на публично обсъждане на: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Батак за 2021 година, изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 година и отчет за състоянието на общинския дълг в Община Батак за периода 01.01.2021 до 31.12.2021 година. Обсъждането ще се проведе на 23.06.2022 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Батак / пл. „Освобождение“ № 5, ет. 2 /...
Прочети повече
 Приложение

ОБЯВЛЕНИЕ
23.03.2022г.
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Батак чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Правилник за устройство и дейността на съвета по въпросите на социалните услуги в Община Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
08.03.2022г.
Проект за Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022г на Общински съвет - Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
24.09.2021г.
Съгласно чл. 26 от ЗНА, ОбС - Батак, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предложените промени на проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Батак за изразяване на становища и предложения, на e-mail: obs_batak@abv.bg или в Общински съвет - Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
23.07.2021г.
На основание Решение №186/29.04.2021г., взето с Протокол № 15 на ОбС –Батак.
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – собственост на „В и К-Батак“ ЕООД– гр. Батак, с ЕИК 822106163, съгласно Договор за безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху недвижим имот – частна общинска собственост с № 96-ДД-2/23.03.2021г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 34, том3, дв. вх.№548 от 24.03.2021г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.26...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
12.07.2021г.
Съгласно чл. 26 от ЗНА, ОбС - Батак, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предложените промени на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Батак, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г., на e-mail: obs_batak@abv.bg или в Общински съвет - Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
27.05.2021г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Ви каним на публично обсъждане на: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Батак за 2020 година и изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 година и състояние на общински дълг през 2020 година. Обсъждането ще се проведе на 04.06.2021 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
12.03.2021г.
Проект за Общинска програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2021-2025 г...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
02.11.2020г.
Одобряване на план сметка за дейностите по чл.62 от Закона за местните данъци и такси за 2021г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г. на територията на община Батак....
Прочети повече

All rights reserved © 2023 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 658501