Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори за президент и вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021г.
COVID-19
ДЕКЕМВРИ 2021
ПВС ЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАТАК

ОБЯВЛЕНИЯ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ


ДНЕВЕН РЕД
22.11.2021г.
 Предстоящо заседание на ОбС – Батак на 29.11.2021г.  Предложения


ОБЯВЛЕНИЕ
24.09.2021г.
Съгласно чл. 26 от ЗНА, ОбС - Батак, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предложените промени на проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Батак за изразяване на становища и предложения, на e-mail: obs_batak@abv.bg или в Общински съвет - Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
23.07.2021г.
На основание Решение №186/29.04.2021г., взето с Протокол № 15 на ОбС –Батак.
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – собственост на „В и К-Батак“ ЕООД– гр. Батак, с ЕИК 822106163, съгласно Договор за безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху недвижим имот – частна общинска собственост с № 96-ДД-2/23.03.2021г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 34, том3, дв. вх.№548 от 24.03.2021г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.26...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
12.07.2021г.
Съгласно чл. 26 от ЗНА, ОбС - Батак, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предложените промени на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Батак, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г., на e-mail: obs_batak@abv.bg или в Общински съвет - Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
27.05.2021г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Ви каним на публично обсъждане на: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Батак за 2020 година и изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 година и състояние на общински дълг през 2020 година. Обсъждането ще се проведе на 04.06.2021 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
12.03.2021г.
Проект за Общинска програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2021-2025 г...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
02.11.2020г.
Одобряване на план сметка за дейностите по чл.62 от Закона за местните данъци и такси за 2021г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г. на територията на община Батак....
Прочети повече

All rights reserved © 2021 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 551561