Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Е-ПОРТАЛ
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Съобщения по чл.32 от ДОПК
Избори за членове на Европейски парламент и Народно събрание
ЮНИ 2024
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

село Нова Махала
село Фотиново
Подаване на сигнали и жалби

Подаване на сигнал
Ред за подаване на предложения сигнали и жалби
АНКЕТА
ОБЩИНА БАТАК-ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ


На 28.09.2015 г. от 11:00 ч. в заседателна зала на общински съвет, гр. Батак, ще се проведе финална конференция във връзка оповестяване на резултатите по проект “Повишаване на ефективността на общинската администрация на Батак, чрез анализ и оптимизация”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, Приоритетна ос I “Добро управление", подприоритет 1.1. "Ефективна структура на държавната администрация", Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.1-07. ...
С ъ о б щ е н и е
Презентация
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
П р о г р а м а
ПРОВЕДЕНА ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ


На 27.03.2015 г. от 11 ч. в заседателна зала на общински съвет, гр. Батак, се проведе заключителна конференция на която бяха представени резултатите от реализацията на проект „Ефективни и компетентни човешки ресурси в община Батак, чрез обучение”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”. Проектът е в рамките на приоритетна ос IІ , подприоритет 2.2, „Управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07. Бенефициент по проекта е общинска администрация Батак... Прочети повече
ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ


На 27.03.2015 г. от 11 ч. в заседателна зала на общински съвет, гр. Батак, ще се състои финална конференция във връзка с оповестяване на резултатите по проект „Ефективни и компетентни човешки ресурси в община Батак, чрез обучение”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”. Проектът е в рамките на приоритетна ос IІ , подприоритет 2.2, „Управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07. Бенефициент по проекта е общинска администрация Батак.

С ъ о б щ е н и е
П р о г р а м а
ПРОВЕДЕНА ОТКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ


На 19.06.2014 г. (четвъртък) от 13:00 ч. в заседателна зала на общински съвет, гр. Батак, се проведе откриваща конференция във връзка със стартирането на проект “Повишаване на ефективността на общинската администрация на Батак, чрез анализ и оптимизация”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, Приоритетна ос I “Добро управление", подприоритет 1.1. "Ефективна структура на държавната администрация", Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.1-07...

Прочети повече
ОТКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ


На 19.06.2014 г. от 13:00 ч. в заседателна зала на общински съвет, гр. Батак, ще се състои откриваща конференция във връзка със стартирането на проект “Повишаване на ефективността на общинската администрация на Батак, чрез анализ и оптимизация”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, Приоритетна ос I “Добро управление", подприоритет 1.1. "Ефективна структура на държавната администрация", Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.1-07.

С ъ о б щ е н и е
П р о г р а м а
ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ А 10-13-1/22.02.2012 Г.


На 10.04.2014 г. (четвъртък) от 11 ч. в заседателна зала на общински съвет, гр. Батак, ще се проведе ЗАКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ на която ще бъдат представени резултатите от реализацията на проект „Укрепване капацитета на община Батак, в процеса по разработване и актуализация на политики”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Проектът е в рамките на приоритетна ос І „Добро управление”; Подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” Бюджетна линия: BG051PO002/10/1.3-04.

Прочети повече
ОТКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ А 12-22-164/11.04.2013 Г.

На 25.09.2013 г. (сряда) от 11 ч. в заседателна зала на общински съвет, гр. Батак, се проведе ОТКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ във връзка със стартирането на проект „Ефективни и компетентни човешки ресурси в община Батак, чрез обучение”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е в рамките на приоритетна ос IІ , подприоритет 2.2, „Управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.

Прочети повече
ОТКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 25.09.2013 г. от 11 ч. в заседателна зала на общински съвет, гр. Батак, ще се състои откриваща конференция във връзка със стартирането на проект „Ефективни и компетентни човешки ресурси в община Батак, чрез обучение”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”. Проектът е в рамките на приоритетна ос IІ , подприоритет 2.2, „Управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07. Бенефициент по проекта е общинска администрация Батак.

С ъ о б щ е н и е
П р о г р а м а
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За оповестяване на резултати в изпълнение на Договор 99-ОПАК-ДО-2/ 07.06.2013 г. по обществена поръчка с предмет: „Разработване и въвеждане на нормативни документи” по проект „Укрепване капацитета на община Батак в процеса по разработване и актуализация на политики” по Проект А 10-13-1/22.02.2012, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бюджетна линия: BG051PO002/10/1.3-04, „Оптима лигъл сървисез” ООД...

Прочети повече
ПОКАНА

Конференция “Общи принципи и Меморандум за взаимодействие между заинтересованите страни при актуализиране на политики в община Батак”, която се провежда в рамките на проект „Укрепване капацитета на община Батак в процеса по разработване и актуализация на политики”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Покана
Прочети повече
ПОКАНА

На 26 април 2013 г. от 14:00 – 17:30 часа в Залата на Общински съвет – Батак ще се проведе обществен дискусионен форум на тема: “Развитие на общинска политика за масов спорт в община Батак”. “Определяне на потребности в сферата на масовия спорт на деца и младежи в община Батак”. Община Батак кани всички представители на заинтересованите страни в сферата на развитието на масов спорт за деца и младежи (7-29 год.) в общината да присъстват на форума с цел определяне на потребности в сферата на масовия спорт на деца и младежи в община Батак. Форумът се организира в рамките на проект „Укрепване капацитета на община Батак в процеса по разработване и актуализация на политики” Проект А 10-13-1/22.02.2012, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бюджетна линия: BG051PO002/10/1.3-04

Прочети повече
Започна работа електронен форум за публична достъпност и участие в процеса по разработване и актуализация на политики. Електронният форум е достъпен на адрес: http://www.forum.batak.bg/forum. Форумът се реализира в рамките на проект „Укрепване капацитета на община Батак в процеса по разработване и актуализация на политики” Проект А 10-13-1/22.02.2012, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бюджетна линия: BG051PO002/10/1.3-04.

Целта на Електронния форум за публична достъпност и участие в процеса по разработване и актуализация на политики (E-форум) е да се осигури онлайн възможности на целевите групи за участие в процеса по разработване и актуализация на политики.

Конкретни цели:
  • Осигуряване на информация на целевите групи за планираните промени при разработване и актуализация на политики.
  • Насърчаване на сътрудничеството при разработване и актуализация на политики между:
    • от една страна - Общинска администрация & Общински съвет,
    • и от друга страна - граждани, граждански групи & организации и представители на бизнеса и бизнес организации.
  • Осигуряване на възможности на целевите групи за участие в процеса по разработване и актуализация на политики чрез правене на предложения и коментари.
ОТКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 3 юли 2012 г. от 11 ч. в малката зала в на Народно читалище „4-ти май-1897 г.” гр. Батак, се проведе откриваща конференция във връзка със стартирането на проект „Укрепване капацитета на община Батак в процеса по разработване и актуализация на политики”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Събитието беше открито от зам. кмета на община Батак, г-н Георги Харизанов, който направи кратка ретроспекция на изпълняваните от община Батак проекти и проекти, по които в момента общината е бенефициент.
Проект „Укрепване капацитета на община Батак в процеса по разработване и актуализация на политики” е в рамките на приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” по ОПАК, бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04.
Параметрите на проекта бяха представени от ръководителя на проекта г-жа Марияна Кукушева.
Общият бюджет на проекта е 258233,12 лв.
Основни дейности по проекта са: Събиране и анализиране на информация, необходима за разработване на политики в община Батак;
Повишаване на активността на целевите групи; Консултиране на политики; Разработване и въвеждане на нормативни документи; Провеждане на съпътстващо обучение на общински служители на тема „Стратегическо планиране – взаимодействие, методи и добри практики”. Общата цел на проекта е: Създаване на набор от инструменти и механизми за повишаване капацитета на общинската администрация в процеса по разработване и актуализация на политики.
Целеви групи по проекта са: Общинска администрация Батак; Структурите на гражданското общество; Кмет на общината, както и общинският съвет като органи на местното самоуправление.
Като резултат от реализацията на проекта се очаква: да бъде събрана и анализиране информация, необходима за разработване на политики в община Батак, чрез проведени проучвания, изследвани добри практики и анализ на икономическото и социално състояние; да се проведе разяснителна кампания за ползите от участие на структурите на гражданското общество в процеса на формулиране на политики; да се разработи информационен бюлетин за механизмите на участие на структурите на гражданското общество в процесите на идентифициране и формулиране на политики; да бъде създаден постоянно действащ Дискусионен форум и електронен форум за консултиране на политики. Проведена Конференция, формулирани и приети Общи принципи за взаимодействие между целевите групи и подписан Меморандум за постоянно сътрудничество.
В рамките на проекта ще бъдат създадени: Пакет нормативни документи в община Батак за регулиране на процесите в стратегическото планиране, осъществяване на мониторинг и контрол; Наръчник на общинския служител за възможните подходи по формулиране на политики; Процедура за процеса на разработване и актуализация на политики и стратегически документи; Инструкции за изпълнение на заложените политики в Община Батак; Правила и методика за мониторинг и контрол на процеса по формулиране и актуализиране на политики и стратегически документи;
С реализацията на този проект ще се създаде благоприятна информация и комуникационна среда за консултиране и подготовка на стратегически документ. Акцента при изпълнението на проекта е включване и ангажираност на структурите на гражданското общество и координираност при изготвянето на стратегически документи между администрацията и обществото, както и активно участие в процеса по консултиране на политики.
От своя страна администрацията ще работи в условията на повишена местна активност и под въздействието на повишени изисквания на обществеността за формулиране на адекватни политики, като израз на законно обоснованите очаквания на хората Проектът е с продължителност 14 месеца и се изпълнява в периода от февруари 2012 г. – април 2013 година.


Марияна Кукушева -
ръководител на проекта

All rights reserved © 2024 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 718120