Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Местни избори 2019
COVID-19
МАЙ 2020
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА
Има ли нужда от актуализация герба на Община Батак? 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАТАК

ОБЯВЛЕНИЯ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ


ДНЕВЕН РЕД
21.05.2020г.
 Предстоящо заседание на ОбС – Батак на 28.05.2020 г.  Предложения


ОБЯВЛЕНИЕ
15.05.2020г.
Във връзка с необходимостта Ви каним на публично обсъждане:
1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Батак за 2019 г. и изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 година...
Прочети повече
2. Годишен отчет за състоянието на общинския дълг в община Батак за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
24.04.2020г.
Съгласно чл. 26 от ЗНА, ОбС- Батак, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предложените корекции на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Батак, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г., на e-mail: obs_batak@abv.bg или в Общински съвет - Батак....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд - Пещера, мандат 2020 – 2024год...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
17.01.2020г.
Съгласно чл.26 от ЗНА , ОбС.Батак, чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтерисованите лица да направят своите предложениа и становища по проекта за Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Батак....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд - Пещера, мандат 2020 – 2024год.
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
20.12.2019г.
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, Община Батак чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 год. на Общински съвет Батак.....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
20.12.2019г.
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок, ОбС- Батак, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Батак, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2013 г.....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
19.12.2019г.
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Батак чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Стратегия за управление на общинската собственост на Община Батак за периода 2019-2023г., която Общински съвет – Батак....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
02.12.2019г.
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Батак чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на общински съвет Батак....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
19.11.2019г.
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Батак чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелените площи и декоративната растителност на територията на община Батак ....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
26.07.2019г.
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с писмо от Районна прокуратура-Пещера, с рег. № 11-00-379/10.07.2019 г., Община Батак чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за направените корекции в Наредбата за осигуряване на обществения ред, организацията и реда при извършване на търговската дейност и поддържането на чистотата и зелените площи на територията на община Батак....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
16.07.2019г.
Съгласно чл.26 от ЗНА , ОбС.Батак, чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтерисованите лица да направят своите предложениа и становища по проекта за промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Батак....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
10.07.2019г.
Протокол от обществено обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Батак за 2018 г. и отчета за състоянието на общинския дълг на община Батак през 2018 г...
Прочети повече

ПОКАНА
24.06.2019г.
Във връзка с необходимостта от публично обсъждане на:
1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Батак за 2018 г. и изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2018 г.
2.Отчет за състоянието на общинския дълг на Община Батак през 2018 година.
Публичното обсъждане ще се състои на 10.07.2019 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Батак, като ви предоставяме възможност да изразите своите становища...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
18.06.2019г.
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Батак чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища относно приемане на План за защита при бедствия на Община Батак на е-маil адрес: obs_batak@abv.bg...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
24.04.2019г.
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Батак чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредбата за осигуряване на обществения ред, организацията и реда при извършване на търговската дейност и поддържането на чистотата и зелените площи на територията на община Батак на е-маil адрес: obs_batak@abv.bg...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
14.02.2019г.
Съгласно чл.26 от ЗНА, в законно установения срок, ОбС- Батак, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за управлението на общинската пътна мрежа и улиците на територията на Община Батак на е-mаil адрес: obs_batak@abv.bg.......
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
21.01.2019г.
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, Община Батак чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Програма за управление и разпореждане с имот – общинска собственост за 2019г. на Общински съвет – Батак на е-маil адрес: obs_batak@abv.bg.......
Прочети повече

All rights reserved © 2020 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 457819