Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Местни избори 2019
ОКТОМВРИ 2019
ПВС ЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАТАК

ОБЯВЛЕНИЯ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ - 2018г.


ДНЕВЕН РЕД
12.09.2019г.
 Предстоящо заседание на ОбС – Батак на 12.09.2019 г.  Предложения


ОБЯВЛЕНИЕ
26.07.2019г.
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с писмо от Районна прокуратура-Пещера, с рег. № 11-00-379/10.07.2019 г., Община Батак чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за направените корекции в Наредбата за осигуряване на обществения ред, организацията и реда при извършване на търговската дейност и поддържането на чистотата и зелените площи на територията на община Батак....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
16.07.2019г.
Съгласно чл.26 от ЗНА , ОбС.Батак, чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтерисованите лица да направят своите предложениа и становища по проекта за промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Батак....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
10.07.2019г.
Протокол от обществено обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Батак за 2018 г. и отчета за състоянието на общинския дълг на община Батак през 2018 г...
Прочети повече

ПОКАНА
24.06.2019г.
Във връзка с необходимостта от публично обсъждане на:
1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Батак за 2018 г. и изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2018 г.
2.Отчет за състоянието на общинския дълг на Община Батак през 2018 година.
Публичното обсъждане ще се състои на 10.07.2019 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Батак, като ви предоставяме възможност да изразите своите становища...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
18.06.2019г.
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Батак чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища относно приемане на План за защита при бедствия на Община Батак на е-маil адрес: obs_batak@abv.bg...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
24.04.2019г.
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Батак чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредбата за осигуряване на обществения ред, организацията и реда при извършване на търговската дейност и поддържането на чистотата и зелените площи на територията на община Батак на е-маil адрес: obs_batak@abv.bg...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
21.03.2019г.
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Батак чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелените прощи и декоративната растителност на територията на община Батак на е-маil адрес: obs_batak@abv.bg...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
14.02.2019г.
Съгласно чл.26 от ЗНА, в законно установения срок, ОбС- Батак, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за управлението на общинската пътна мрежа и улиците на територията на Община Батак на е-mаil адрес: obs_batak@abv.bg.......
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
21.01.2019г.
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, Община Батак чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Програма за управление и разпореждане с имот – общинска собственост за 2019г. на Общински съвет – Батак на е-маil адрес: obs_batak@abv.bg.......
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
10.12.2018г.
Съгласно чл.26 от ЗНА , в законоустановеният срок от 30 дни, ОбС.Батак, чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтерисованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Батак- на e-mail адрес: obs_batak@abv.bg.......
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
06.12.2018г.
Съгласно чл.26 от ЗНА , в законоустановеният срок от 30 дни, ОбС.Батак, чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтерисованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги предоставяни от община Батак- на e-mail адрес: obs_batak@abv.bg, или в общинския съвет.......
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
15.10.2018г.
Съгласно чл.26 от ЗНА, в законоустановения срок, ОбС- Батак, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Батак, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Прочети повече


ОБЯВЛЕНИЕ
02.10.2018г.
Съгласно чл.26 от ЗНА, в законоустановения срок от 30 дни, ОбС- Батак, чрез настоящото съобщение, Ви предоставя възможност да направите своите предложения и становища по проекта на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги предоставяни от община Батак.
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
21.09.2018г.
Съгласно чл.26, ал.2 от ЗНА, в законоустановения срок, ОбС- Батак, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество.
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
13.08.2018г.
Съгласно чл.26 от ЗНА, в законоустановения срок, ОбС- Батак, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Батак
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
14.06.2018г.
Във връзка с необходимостта от публично обсъждане на:
1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Батак за 2017 г. и изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2017 г.
2.Отчет за състоянието на общинския дълг на Община Батак през 2017 година.
Прочети повече
 Приложение 1
 Приложение 2

All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 418685