Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Местни избори 2019
COVID-19
АВГУСТ 2020
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА
Има ли нужда от актуализация герба на Община Батак? 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАТАК

ОБЯВЛЕНИЯ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ


ДНЕВЕН РЕД
30.06.2020г.
 Предстоящо заседание на ОбС – Батак на 07.07.2020 г.  Предложения


ОБЯВЛЕНИЕ
26.06.2020г.
На основание Решение № 28/20.02.2020 г., взето с Протокол № 4 на ОбС Батак, чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и съгласно Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Батак в търговски дружества. Общински съвет - Батак обявява конкурс за избор на Управител на „В и К – Батак” ЕООД...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
15.05.2020г.
Във връзка с необходимостта Ви каним на публично обсъждане:
1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Батак за 2019 г. и изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 година...
Прочети повече
2. Годишен отчет за състоянието на общинския дълг в община Батак за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
24.04.2020г.
Съгласно чл. 26 от ЗНА, ОбС- Батак, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предложените корекции на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Батак, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г., на e-mail: obs_batak@abv.bg или в Общински съвет - Батак....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд - Пещера, мандат 2020 – 2024год...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
17.01.2020г.
Съгласно чл.26 от ЗНА , ОбС.Батак, чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтерисованите лица да направят своите предложениа и становища по проекта за Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Батак....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд - Пещера, мандат 2020 – 2024год.
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
20.12.2019г.
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, Община Батак чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 год. на Общински съвет Батак.....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
20.12.2019г.
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок, ОбС- Батак, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Батак, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2013 г.....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
19.12.2019г.
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Батак чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Стратегия за управление на общинската собственост на Община Батак за периода 2019-2023г., която Общински съвет – Батак....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
02.12.2019г.
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Батак чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на общински съвет Батак....
Прочети повече

All rights reserved © 2020 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 470689