Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2019 за ЕП
ЮНИ 2019
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАТАК

ОБЯВЛЕНИЯ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ - 2018г.


ДНЕВЕН РЕД
02.04.2019г.
 Предстоящо заседание на ОбС – Батак на 09.04.2019 г.  Предложения


ОБЯВЛЕНИЕ
24.04.2019г.
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Батак чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредбата за осигуряване на обществения ред, организацията и реда при извършване на търговската дейност и поддържането на чистотата и зелените площи на територията на община Батак на е-маil адрес: obs_batak@abv.bg...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
21.03.2019г.
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Батак чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелените прощи и декоративната растителност на територията на община Батак на е-маil адрес: obs_batak@abv.bg...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
14.02.2019г.
Съгласно чл.26 от ЗНА, в законно установения срок, ОбС- Батак, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за управлението на общинската пътна мрежа и улиците на територията на Община Батак на е-mаil адрес: obs_batak@abv.bg.......
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
21.01.2019г.
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, Община Батак чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Програма за управление и разпореждане с имот – общинска собственост за 2019г. на Общински съвет – Батак на е-маil адрес: obs_batak@abv.bg.......
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
10.12.2018г.
Съгласно чл.26 от ЗНА , в законоустановеният срок от 30 дни, ОбС.Батак, чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтерисованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Батак- на e-mail адрес: obs_batak@abv.bg.......
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
06.12.2018г.
Съгласно чл.26 от ЗНА , в законоустановеният срок от 30 дни, ОбС.Батак, чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтерисованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги предоставяни от община Батак- на e-mail адрес: obs_batak@abv.bg, или в общинския съвет.......
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
15.10.2018г.
Съгласно чл.26 от ЗНА, в законоустановения срок, ОбС- Батак, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Батак, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Прочети повече


ОБЯВЛЕНИЕ
02.10.2018г.
Съгласно чл.26 от ЗНА, в законоустановения срок от 30 дни, ОбС- Батак, чрез настоящото съобщение, Ви предоставя възможност да направите своите предложения и становища по проекта на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги предоставяни от община Батак.
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
21.09.2018г.
Съгласно чл.26, ал.2 от ЗНА, в законоустановения срок, ОбС- Батак, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество.
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
13.08.2018г.
Съгласно чл.26 от ЗНА, в законоустановения срок, ОбС- Батак, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Батак
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
14.06.2018г.
Във връзка с необходимостта от публично обсъждане на:
1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Батак за 2017 г. и изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2017 г.
2.Отчет за състоянието на общинския дълг на Община Батак през 2017 година.
Прочети повече
 Приложение 1
 Приложение 2

All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 394258