Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
НОЕМВРИ 2017
ПВС ЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Туризъм в Батак


Времето


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВНЕСЕНИ В ОБС - БАТАК


Предложение от 31.10.2017год.
Относно: Изменение и допълнение на Раздел IV / Музейни такси/ в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Батак.

Предложение от 23.10.2017год.
Относно: Проект на актуализация на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на община Батак по чл.8, ал2 от ЗОС .

Предложение от 19.10.2017год.
Относно: Проект на Наредба за определяне размера на местните данъцъци на територията на община Батак.

Предложение от 19.10.2017год.
Относно: Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Батак.

Предложение от 13.07.2017год.
Относно: Актуализиране на размера на годишната наемна цена за декар площ на отдаваните под наем земи от общинския поземлен фонд ,която съгласно чл.41 ал.5 от Наредбата за реда на придобиване ,разпореждане и управление на общинско имущество на Община Батак.

Предложение от 20.06.2017год.
Относно: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Батак.

Предложение от 15.06.2017год.
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища в Община Батак.

Предложение от 02.05.2017год.
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Батак.
02.02.2017год.

Относно: Приемане на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Батак.
02.12.2016год.

Относно: Промяна на Наредбата за управление на общинските пътища в община Батак.

Предложение от 10.10.2016год.

Относно: Приемане на наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на община Батак.

13.06.2016г.
Правилник и процедури за условията и реда за публично-частно партньорство в община Батак.

13.06.2016г.
Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от закона за общинския дълг.

13.06.2016г.
Приемане на Наредба за управление на общинските горски територии в община Батак.

12.04.2016г.
Предложение за изменение на наредбата за използването и опазването на улиците,тротоарите,площадите, пътищата, мостовете, уличните насаждения на територията на Община Батак.

12.04.2016г.
Проект за наредба за охрана и опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция в Община Батак.

18.03.2016г.
Предложение за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Батак.

08.02.2016г.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно : Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от закона за общинския дълг.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно : Стратегия за организационно развитие на общинска администрация Батак.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно : Правилник и процедури за условията и реда за публично-частно партньорство в община Батак.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно : Наръчник за въвеждащо обучение на новоназначени служители в общинска администрация Батак.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно : Наръчник за управление на функциите на общинската администрация Батак.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно : Механизъм и процедура за оценка на ефективността и ефикасността на администрацията на община Батак.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно : Инструкция за реда и начина на почистване на речни легла и дерета във водосборните райони в урбанизираната територия на населените места в Община Батак.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно : Приемане на Наредба за управление на общинските горски територии в община Батак.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно : Приемане на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Батак.

All rights reserved © 2017 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 307712