Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ЮНИ 2018
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВНЕСЕНИ В ОБС - БАТАК


Предложение от 11.06.2018год.
Относно: Приемане на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на община Батак.
Мотиви

Предложение от 31.05.2018год.
Относно: Приемане на Наредба за рекламната дейност в община Батак.

Предложение от 15.03.2018год.
Относно: Проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Батак, приета с решение №433/25.11.2010 г..

Предложение от 09.02.2018год.
Относно: Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Батак, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Предложение от 14.12.2017год.
Относно: Допълнение към наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Батак.

Предложение от 01.12.2017год.
Относно: Одобряване на план-сметка за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2017г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018г. на територията на община Батак.

Предложение от 23.10.2017год.
Относно: Проект на актуализация на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на община Батак по чл.8, ал2 от ЗОС .

Предложение от 19.10.2017год.
Относно: Проект на Наредба за определяне размера на местните данъцъци на територията на община Батак.

Предложение от 19.10.2017год.
Относно: Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Батак.

Предложение от 13.07.2017год.
Относно: Актуализиране на размера на годишната наемна цена за декар площ на отдаваните под наем земи от общинския поземлен фонд ,която съгласно чл.41 ал.5 от Наредбата за реда на придобиване ,разпореждане и управление на общинско имущество на Община Батак.

Предложение от 20.06.2017год.
Относно: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Батак.

Предложение от 15.06.2017год.
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища в Община Батак.

Предложение от 02.05.2017год.
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Батак.
02.02.2017год.

Относно: Приемане на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Батак.
02.12.2016год.

Относно: Промяна на Наредбата за управление на общинските пътища в община Батак.

Предложение от 10.10.2016год.

Относно: Приемане на наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на община Батак.

13.06.2016г.
Правилник и процедури за условията и реда за публично-частно партньорство в община Батак.

13.06.2016г.
Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от закона за общинския дълг.

13.06.2016г.
Приемане на Наредба за управление на общинските горски територии в община Батак.

12.04.2016г.
Предложение за изменение на наредбата за използването и опазването на улиците,тротоарите,площадите, пътищата, мостовете, уличните насаждения на територията на Община Батак.

12.04.2016г.
Проект за наредба за охрана и опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция в Община Батак.

18.03.2016г.
Предложение за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Батак.

08.02.2016г.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно : Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от закона за общинския дълг.
All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 335845