Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Местни избори 2019
ОКТОМВРИ 2019
ПВС ЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЩИНА БАТАК ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВНЕСЕНИ В ОБС - БАТАК


Предложение от 11.06.2018год.
Относно: Приемане на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на община Батак.
Мотиви

Предложение от 31.05.2018год.
Относно: Приемане на Наредба за рекламната дейност в община Батак.

Предложение от 15.03.2018год.
Относно: Проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Батак, приета с решение №433/25.11.2010 г..

Предложение от 09.02.2018год.
Относно: Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Батак, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Предложение от 14.12.2017год.
Относно: Допълнение към наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Батак.

Предложение от 01.12.2017год.
Относно: Одобряване на план-сметка за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2017г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018г. на територията на община Батак.

Предложение от 23.10.2017год.
Относно: Проект на актуализация на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на община Батак по чл.8, ал2 от ЗОС .

Предложение от 19.10.2017год.
Относно: Проект на Наредба за определяне размера на местните данъцъци на територията на община Батак.

Предложение от 19.10.2017год.
Относно: Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Батак.

Предложение от 13.07.2017год.
Относно: Актуализиране на размера на годишната наемна цена за декар площ на отдаваните под наем земи от общинския поземлен фонд ,която съгласно чл.41 ал.5 от Наредбата за реда на придобиване ,разпореждане и управление на общинско имущество на Община Батак.

Предложение от 20.06.2017год.
Относно: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Батак.

Предложение от 15.06.2017год.
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища в Община Батак.

Предложение от 02.05.2017год.
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Батак.
02.02.2017год.

Относно: Приемане на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Батак.
02.12.2016год.

Относно: Промяна на Наредбата за управление на общинските пътища в община Батак.

Предложение от 10.10.2016год.

Относно: Приемане на наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на община Батак.

13.06.2016г.
Правилник и процедури за условията и реда за публично-частно партньорство в община Батак.

13.06.2016г.
Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от закона за общинския дълг.

13.06.2016г.
Приемане на Наредба за управление на общинските горски територии в община Батак.

12.04.2016г.
Предложение за изменение на наредбата за използването и опазването на улиците,тротоарите,площадите, пътищата, мостовете, уличните насаждения на територията на Община Батак.

12.04.2016г.
Проект за наредба за охрана и опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция в Община Батак.

18.03.2016г.
Предложение за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Батак.

08.02.2016г.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно : Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от закона за общинския дълг.
All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 418681