Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Е-ПОРТАЛ
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Съобщения по чл.32 от ДОПК
Местни избори 29.10.2023г
МАРТ 2024
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

село Нова Махала
село Фотиново
Подаване на сигнали и жалби

Подаване на сигнал
Ред за подаване на предложения сигнали и жалби
АНКЕТА

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

14.01.2015г.


      Община Батак в качеството си на Възложител по чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание глава осма „а” „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана” от ЗОП и Заповед №37/13.01.2015г. на Кмета на Община Батак открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за „Картиране на водемите и изготвяне на онлайн база данни с интерактивна карта”, „Регистрация, хостинг план и SEO оптимизация и позициониране” и „Анализ на обектите за туризъм в РО” които са одобрени дейности по Проект „Интерактивен, информационен портал за популяризиране на спортния риболов и туризма на територията на община Батак” и Договор № 489 от 17.11.2014 г. по мярка 4.1.”Развитие на Рибарските области”, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на РБългария, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013 г., сключен между Община Батак и Изпълнителна Агенция по Рибарство и Аквакултури /ИАРА/ и МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат”.


  Публична Покана


 Д о к у м е н т а ц и я


 И з и с к в а н и я

Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки с уникален номер за решението: 9038004


Община Батак Ви уведомява, че Публична покана с №ПП-1/14.01.2015г. и уникален регистрационе №9038004 от АОП е оттегляна на 22.01.2015г. в 14.32часа поради открити неотстраними технически грешки.

Съобщение от Възложителя до средствата за масово осведомяване са изпратени по електронен път до Българска телеграфна агенция, до три печатни медии и до три лицензирани радио-и телевизионни оператори на основание чл. 101 б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Параграф 1, т.28 а от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
All rights reserved © 2024 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 692166