Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Парламентарни избори 11.07.2021г
Парламентарни избори 04.04.2021г.
COVID-19
СЕПТЕМВРИ 2021
ПВС ЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/gzdesign/public_html/anketa5.php on line 52

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/gzdesign/public_html/anketa5.php on line 55

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/gzdesign/public_html/anketa5.php on line 63

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/gzdesign/public_html/anketa5.php on line 70
Има ли нужда от актуализация герба на Община Батак? 

ОБЯВИ, ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

  


13.09.2021г.
ОБЯВЯВА
Обявление за конкурс за длъжност "Гл. юрисконсулт" на Община Батак...
Прочети повече

23.07.2021г.
На основание Решение №186/29.04.2021г., взето с Протокол № 15 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – собственост на „В и К-Батак“ ЕООД– гр. Батак, с ЕИК 822106163, съгласно Договор за безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху недвижим имот – частна общинска собственост с № 96-ДД-2/23.03.2021г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 34, том3, дв. вх.№548 от 24.03.2021г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.26...
Прочети повече

22.07.2021г.
На основание Заповед № 505/16.07.2021г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 154 / 29.01.2021 г., взето с Протокол № 12 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1331/ 13.10.2020г., вписан в Служба по вписванията – Пещера като Акт № 72 том 6, дв.вх.№1450 от 16.10.2020год., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.909 ...
Прочети повече

26.05.2021г.
На основание Решение №186/29.04.2021г., взето с Протокол № 15 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – собственост на „В и К-Батак“ ЕООД – гр. Батак, с ЕИК 822106163, съгласно Договор за безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху недвижим имот – частна общинска собственост с № 96-ДД-2/23.03.2021г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 34, том3, дв. вх.№548 от 24.03.2021г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.26...
Прочети повече

20.05.2021г.
На основание Заповед№328/20.05.2021г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №154/29.01.2021 г., взето с Протокол №12 на ОбС – Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС №1331/ 13.10.2020г., вписан в Служба по вписванията – Пещера като Акт №72 том 6, дв.вх.№1450 от 16.10.2020год., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.909 ...
Прочети повече

20.05.2021г.
На основание Заповед№319/18.05.2021г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №214/29.04.2021 г., взето с Протокол №15 на ОбС – Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на дървен материал /трупи/ - иглолистни трупи/първи клас/ – 39.40 куб.м./тридесет и девет точка четиридесет кубични метра/ и иглолистни трупи /втори клас/- 36.87 куб.м./тридесет и шест точка осемдесет и седем кубични метра/...
Прочети повече

17.02.2021г.
На основание Заповед№125/15.02.2021г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 154 / 29.01.2021 г., взето с Протокол № 12 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1331/ 13.10.2020г., вписан в Служба по вписванията – Пещера като Акт № 72 том 6, дв.вх.№1450 от 16.10.2020год., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.909...
Прочети повече

11.01.2021г.
На основание Заповед №11/06.01.2021г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 134 / 09.12.2020 г., взето с Протокол № 11 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 1332 / 05.11.2020г., вписан в Служба по вписванията – Пещера като Акт № 15 том 7, дв. вх. № 1657/17.11.2020г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.2303...
Прочети повече

11.01.2021г.
На основание Заповед №8/05.01.2021г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 133 / 09.12.2020 г., взето с Протокол № 11 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1333 / 05.11.2020г., вписан в Служба по вписванията – Пещера като Акт № 16 том 7, дв. вх. № 1658/17.11.2020г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.2302...
Прочети повече
All rights reserved © 2021 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 537798