Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Е-ПОРТАЛ
Достъп до обществена
       информация
Регистри
COVID-19
Съобщения по чл.32 от ДОПК
Избори за Народно събрание 02.10.2022г
ФЕВРУАРИ 2023
ПВС ЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

село Нова Махала
село Фотиново
Подаване на сигнали и жалби

Подаване на сигнал
Ред за подаване на предложения сигнали и жалби
АНКЕТА

ОБЯВИ, ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

  ОБЯВЛЕНИЕ
18.01.2023г.
На основание Заповед №51/17.01.2023г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №460/22.02.2011г., взето с Протокол №42 на Общински съвет –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1366 / 05.01.2023 г., вписан в Служба по вписванията като Акт № 31 том I рег.49 от 12.01.2023г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.502.1602...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
18.01.2023г.
На основание Заповед №50/17.01.2023г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №458/22.02.2011г., взето с Протокол №42 на Общински съвет –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1365 / 05.01.2023 г., вписан в Служба по вписванията като Акт № 30 том 1 рег.48 от 12.01.2023г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.502.1601...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
18.01.2023г.
На основание Заповед №49/17.01.2023г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №459/22.02.2011г., взето с Протокол №42 на Общински съвет –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1364 / 05.01.2023 г., вписан в Служба по вписванията като Акт № 29 том I рег.47 от 12.01.2023г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.502.1600 ...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
04.01.2023г.
На основание Заповед №4/04.01.2023г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №384/16.12.2022г., взето с Протокол №30 на Общински съвет –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба за на дървен материал - иглолистен материал от бял бор /първи клас/ – 26.01 куб.м./двадесет и шест точка нула един кубични метра/...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
29.11.2022г.
На основание Заповед №963/29.11.2022г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №351/11.11.2022г., взето с Протокол №27 на Общински съвет –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1325/15.09.2020г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт №193 том 5, рег. №1345/30.09.2020г., а именно: Поземлен имот с 02837.6.118...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
29.11.2022г.
На основание Заповед №962/29.11.2022г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №351/11.11.2022г., взето с Протокол №27 на Общински съвет –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС №827/21.01.2016г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт №120, том 1, рег. №185/11.02.2016г.,а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.4.345...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
20.07.2022г.
На основание Заповед №484/19.07.2022г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №313/30.06.2022г., взето с Протокол №24 на ОбС –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС №1356/19.05.2022г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 98 том 3 рег.757 от 26.05.2022г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.134...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
27.06.2022г.
На основание Заповед №418/22.06.2022г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед №382/15.06.2022г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение №222/28.03.2013г., взето с Протокол №17 на ОбС –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 588 / 21.02.2013 г., вписан в Служба по вписванията като Акт № 181 том I рег.267 от 28.02.2013г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.323...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
27.06.2022г.
На основание Заповед №417/22.06.2022г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед №382/15.06.2022г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение №222/28.03.2013г., взето с Протокол №17 на ОбС –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 589 / 21.02.2013 г., вписан в Служба по вписванията като Акт № 182 том I рег.268 от 28.02.2013г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.322...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
27.06.2022г.
На основание Заповед №416/22.06.2022г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед №382/15.06.2022г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение №222/28.03.2013г., взето с Протокол №17 на ОбС –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 590 / 21.02.2013 г., вписан в Служба по вписванията като Акт № 183 том I рег.269 от 28.02.2013г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.321...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
23.06.2022г.
На основание Заповед №403/20.06.2022г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед №382/15.06.2022г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение №222/28.03.2013г., взето с Протокол №17 на ОбС –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС №594/21.02.2013г., вписан в Служба по вписванията като Акт №187 том I рег.273 от 28.02.2013г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.317...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
23.06.2022г.
На основание Заповед №402/20.06.2022г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед №382/15.06.2022г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение №222/28.03.2013г., взето с Протокол №17 на ОбС –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС №597/21.02.2013г., вписан в Служба по вписванията като Акт №190 том I рег.276 от 28.02.2013г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.314...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
23.06.2022г.
На основание Заповед №401/20.06.2022г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед №382/15.06.2022г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение №222/28.03.2013г., взето с Протокол №17 на ОбС –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС №598/21.02.2013г., вписан в Служба по вписванията като Акт №191 том I рег.277 от 28.02.2013г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.313...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
21.06.2022г.
На основание Заповед №400/20.06.2022г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед №382/15.06.2022г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение №222/28.03.2013г., взето с Протокол №17 на ОбС –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС №595/21.02.2013 г., вписан в Служба по вписванията като Акт №188 том I рег.274 от 28.02.2013г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.316...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
21.06.2022г.
На основание Заповед №399/20.06.2022г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед №382/15.06.2022г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение №222/28.03.2013г., взето с Протокол №17 на ОбС –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 596/21.02.2013г., вписан в Служба по вписванията като Акт №189 том I рег.275 от 28.02.2013г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.315...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
21.06.2022г.
На основание Заповед №398/20.06.2022г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед № 382/15.06.2022г. на Кмета на Община Батак-инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 222 / 28.03.2013 г., взето с Протокол № 17 на ОбС –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 599 / 21.02.2013 г., вписан в Служба по вписванията като Акт № 192 том I рег.278 от 28.02.2013г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.312...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
17.06.2022г.
На основание Заповед №389/15.06.2022г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 222 / 28.03.2013 г., взето с Протокол № 17 на ОбС –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 600 / 21.02.2013 г., вписан в Служба по вписванията като Акт № 193 том I рег.279 от 28.02.2013г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.311...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
17.06.2022г.
На основание Заповед №388/15.06.2022г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 222 / 28.03.2013 г., взето с Протокол № 17 на ОбС –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 601 / 21.02.2013 г., вписан в Служба по вписванията като Акт № 194 том I рег.280 от 28.02.2013г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.310...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
10.03.2022г.
На основание Заповед №143/08.03.2022г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №222/28.03.2013 г., взето с Протокол № 17 на ОбС –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 587 / 21.02.2013 г., вписан в Служба по вписванията като Акт № 180 том I рег.266 от 28.02.2013г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.324...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
10.03.2022г.
На основание Заповед №142/08.03.2022г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №222/28.03.2013 г., взето с Протокол № 17 на ОбС –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 592 / 21.02.2013 г., вписан в Служба по вписванията като Акт № 185 том I рег.271 от 28.02.2013г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.319...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
09.03.2022г.
На основание Заповед №141/08.03.2022г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №222/28.03.2013 г., взето с Протокол № 17 на ОбС –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 593 / 21.02.2013 г., вписан в Служба по вписванията като Акт № 186 том I рег.272 от 28.02.2013г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.318...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
09.03.2022г.
На основание Заповед №140/08.03.2022г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 581/27.02.2015 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 572 / 16.11.2012 година, вписан в Служба по вписванията като Акт № 66 том 6 рег.1606 от 22.11.2012г., а именно Поземлен имот с идентификатор 02837.501.189...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността главен юрисконсулт на Община Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Система за определяне на резултатите от провеждане на конкурс за главен юрисконсулт на Община Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Батак обявява свободно работно място за длъжността – Младши експерт „Строителен контрол“ към Общинска администрация Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
04.10.2021г.
На основание Заповед 706/01.10.2021г. на Кмет на Община Батак, в изпълнение на Решение № 234/14.09.2021 г., взето с Протокол № 18 на ОбС – Батак.
Обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост № 1345/02.08.2021 г., вписан в Служба по вписванията като Акт № 63 том 6, дв. вх. № 1434 от 05.08.2021г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.9703...
Прочети повече

01.10.2021г.
ОБЯВЛЕНИЕ
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Гл. юрисконсулт на Община Батак. ...
Прочети повече

13.09.2021г.
ОБЯВЛЕНИЕ
Обявление за конкурс за длъжност "Гл. юрисконсулт" на Община Батак...
Прочети повече

23.07.2021г.
На основание Решение №186/29.04.2021г., взето с Протокол № 15 на ОбС –Батак.
ОБЯВЛЕНИЕ
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – собственост на „В и К-Батак“ ЕООД– гр. Батак, с ЕИК 822106163, съгласно Договор за безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху недвижим имот – частна общинска собственост с № 96-ДД-2/23.03.2021г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 34, том3, дв. вх.№548 от 24.03.2021г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.26...
Прочети повече

22.07.2021г.
На основание Заповед № 505/16.07.2021г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 154 / 29.01.2021 г., взето с Протокол № 12 на ОбС –Батак.
ОБЯВЛЕНИЕ
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1331/ 13.10.2020г., вписан в Служба по вписванията – Пещера като Акт № 72 том 6, дв.вх.№1450 от 16.10.2020год., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.909 ...
Прочети повече

26.05.2021г.
На основание Решение №186/29.04.2021г., взето с Протокол № 15 на ОбС –Батак.
ОБЯВЛЕНИЕ
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – собственост на „В и К-Батак“ ЕООД – гр. Батак, с ЕИК 822106163, съгласно Договор за безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху недвижим имот – частна общинска собственост с № 96-ДД-2/23.03.2021г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 34, том3, дв. вх.№548 от 24.03.2021г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.26...
Прочети повече

20.05.2021г.
На основание Заповед№328/20.05.2021г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №154/29.01.2021 г., взето с Протокол №12 на ОбС – Батак.
ОБЯВЛЕНИЕ
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС №1331/ 13.10.2020г., вписан в Служба по вписванията – Пещера като Акт №72 том 6, дв.вх.№1450 от 16.10.2020год., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.909 ...
Прочети повече

20.05.2021г.
На основание Заповед№319/18.05.2021г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №214/29.04.2021 г., взето с Протокол №15 на ОбС – Батак.
ОБЯВЛЕНИЕ
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на дървен материал /трупи/ - иглолистни трупи/първи клас/ – 39.40 куб.м./тридесет и девет точка четиридесет кубични метра/ и иглолистни трупи /втори клас/- 36.87 куб.м./тридесет и шест точка осемдесет и седем кубични метра/...
Прочети повече
All rights reserved © 2023 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 612602