Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Е-ПОРТАЛ
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Съобщения по чл.32 от ДОПК
Избори за членове на Европейски парламент и Народно събрание
ЮЛИ 2024
ПВС ЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

село Нова Махала
село Фотиново
Подаване на сигнали и жалби

Подаване на сигнал
Ред за подаване на предложения сигнали и жалби
АНКЕТА

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

  
   


   Община Батак открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана с предмет: „Сметосъбиране, сметоизвозване, третиране и депониране на твърди битови отпадъци на територията на Община Батак”.

Община Батак открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на пътната мрежа на територията на община Батак за експлоатационен сезон 2016-2017г”.

Община Батак открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана с предмет: "Доставка на горива: автомобилен бензин А 95Н, А 98Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан за нуждите на община Батак."

Община Батак обявява процедура по ЗОП чрез събиране на оферти за: Направа на трасе за високоскоростен интернет по проект част Телекомуникации, включително всички свързани с това разходи към обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път PAZ2044 / ІІІ - 377, Равногор - Нова махала / - Граница общ.( Брацигово - Батак ) - Фотиново - Граница общ.( Батак - Девин ) - Девин / ІІІ - 197 /, община Батак»
Община Батак обявява процедура по ЗОП - състезателен диалог с предмет на поръчката: „Изготвяне на инвестиционни проекти, за обекти: Обект 1: „Реконструкция и рехабилитация на общински път PAZ2044 / ІІІ - 377, Равногор - Нова махала / - Граница общ.( Брацигово - Батак ) - Фотиново - Граница общ.( Батак - Девин ) - Девин / ІІІ - 197 /, община Батак» и Обект 2: «Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Батак, Община Батак».

Община Батак обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на инвестиционен проект, вкл. упражняване на авторски надзор за обновяване на гробищните паркове на територията на община Батак”

Община Батак обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пакета от документи, необходими на община Батак за кандидатстване по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”

Община Батак обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Батак, с. Нова Махала и с. Фотиново, Община Батак."

Община Батак обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Батак.”

Община Батак открива процедура по реда на чл. 14, ал. 4, т.1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ Заустване на ул.”Търговска” с. Нова Махала към път ІІІ – 377 и обслужващ път към гробищен парк с.Нова Махала, Община Батак, област Пазарджик””
All rights reserved © 2024 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 728143