Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ЮНИ 2018
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 263от 24.04.2017г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 249 от 06.04.2017 г., взето с Протокол № 18 на ОбС – Батак

ОБЯВЯВА


Конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, съгл. АОС № 1193/27.03.2017г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Пещера като Акт № 29 том 3, рег. № 646 от 31.03.2017г. по утвърдената схема №1 с рег. № 11/27.03.2017г. за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион по чл.56 от ЗУТ, а именно: 72.00 кв.м. от Урегулиран Поземлен Имот VIII - 475 „Търговия и услуги” в квартал 22, целият с площ от 152.00 кв.м. по плана на с. Нова Махала, община Батак, област Пазарджик.

Условия на конкурса и изисквания към кандидатите:

-Срока за отдаване под наем е 10 год., през което време наемателя неможе да се разпорежда с обекта на конкурса, нито да го предоставя под наем на трети лица.
-Кандидатите да нямат задължения към Държавата и Община Батак.
-Заплащането на една месечна наемна вноска от спечелилия участник да се извърши в 14 дневен срок от влизане в сила на заповедта с която е обявен участника за спечелил конкурса, която сума остава, като гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след изтичането му.

Условия за провеждане на конкурса:

-Начална месечна наемна цена на квадратен метър - 1.15 лв. /кв.м. или 82.80 лв. за 72.00 кв.м.,
-Дата, място и час на провеждане на конкурса – 23.05.2017 г. в административната сграда на Община Батак – етаж І, заседателна зала от 14.00 часа, а в случай на провеждане на конкурса на повторна дата - 31.05.2017г. от 14.00 часа на същото място.
-Размер на депозита за участие – 10% върху началната месечна наемна цена за целия период – 993.60 лева.
-Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак: IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при АД ОББ – Батак в срок до 17.00 ч. на 22.05.2017г., след закупуване на утвърдената конкурсна документация, а в случай на провеждане на конкурса на повторна дата – до 17.00 ч. на 30.05.2017година.
-Условия за оглед на имота – оглед на имота да се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00ч., след представяне на платежен документ за закупена конкурсна документация.
-Краен срок за приемане на заявленията за участие - 17.00 ч. на 22.05.2017г., а в случай на провеждане на конкурса на повторна дата – 17.00 ч. на 30.05.2017г. в сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административната сграда на Община Батак.
-Място за закупуване на конкурсната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административната сграда на Община Батак до 17.00 ч. на 22.05.2017г., а в случай на провеждане на конкурса на повторна дата – 17.00ч. на 30.05.2017г. срущу 50.00 лева.


За справки тел: 035532260 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 335672