Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ЮНИ 2018
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 758 / 21.10.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 166 / 29.09.2016 г., взето с Протокол № 12 на ОбС –Батак
О Б Я В Я В А


ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост № 1070 / 30.08.2016 г., вписан в Служба по Вписванията – гр. Пещера като Акт № 25 том 8, рег.№ 2020/08.09.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.421 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 53.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, ул. „Антонивановци”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: 02837.501.2261, номер на имота по предходен план: 2261, квартал: 120, при съседи на имота: 02837.501.1996; 02837.501.423; 02837.5.308.

При следните условия:

-Вид на търга – с тайно наддаване.
-Начална тръжна цена – от 318.00 лв. /триста и осемнадесет лева/.
-Дата, място и час за провеждане на търга – 23.11.2016г. в гр. Батак, пл.”Освобождение” №5 в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 16.00 ч., в случай на повторен търг на 07.12.2016г. от 16.00 ч. на същото място.
-Размер на депозита за участие – 250.00 лв./двеста и петдесет лева/.
-Размер на стъпката на наддаване – 20.00 лв. /двадесет лева/.
-Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак: IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00 ч. на 22.11.2016 г., а при провеждане на търг на повторната дата – до 17.00 ч. на 06.12.2016 г., след закупена тръжна документация.
-Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
-Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга с необходимите документи, описани в тръжната документация – до 17.00 ч. на 22.11.2016 г., а при провеждане на търг на повторната дата – до 17.00 ч. на 06.12.2016 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак.
-Утвърждавам тръжната документация.
-Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак, в срок до 22.11.2016 г., а при провеждане на търг на повторната дата - 06.12.2016 г. срещу 60.00 лв..


За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 335674