Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ЮНИ 2018
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 222/24.03.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 578/27.02.2015 г. на ОбС – Батак

О Б Я В Я В АТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 750 / 22.01.2015 година, а именно: Имот № 004161 /нула, нула четири хиляди сто шестдесет и едно арабско/ - Начин на трайно ползване: Използв. ливада, вид собственост: Общинска частна, ЕКАТТЕ 76162 /седемдесет и шест хиляди сто шестдесет и две арабско/, целия с площ от 7.225 дка. /седем точка двеста двадесет и пет декара/ в местността „Карчуна”, землище село Фотиново, община Батак, област Пазарджик, при граници и съседи на имота: Имот № 004544 – Ливада – на насл. на Атанас Тодоров Филев; Имот № 004543 – Ливада – на насл. на Тодор Петров Пенев; Имот № 004163 – Пасище, мера – на ДПФ-МЗГ; Имот № 000639 – Полски път – на Община Батак; Имот № 004157 – Гора в зем. земи – на Община Батак; Имот № 004162 – Пасище, мера – на Община Батак.

При следните условия:

- Вид на търга – с явно наддаване.
- Начална тръжна цена – 2 168.00 лв. /две хиляди сто шестдесет и осем лева/.
- Дата, място и час за провеждане на търга – 24.04.2015г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5, в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 15.00 часа, в случай на повторен търг - на 29.04.2015г. от 15.00 часа на същото място.
- Размер на депозита за участие – 1 000.00 лв./хиляда лева/.
- Размер на стъпката на наддаване – 200.00 лв. /двеста лева/.
- Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак, IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00 часа на 23.04.2015 г., а при провеждане на търг на повторната дата – до 17.00 часа на 28.04.2015 г., след закупена тръжна документация.
- Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 часа на 23.04.2015г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17.00 часа на 28.04.2015 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж в административната сграда на Община Батак.
- Утвърждавам тръжната документация.
- Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административната сграда на Община Батак, в срок до 23.04.2015г., а при провеждане на търг на повторната дата - 28.04.2015 г. срещу 60.00 лв.


За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 335674