Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ЮНИ 2018
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 119/16.02.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 557/30.01.2015 г. на ОбС – Батак

О Б Я В Я В АТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 747 / 12.12.2014 година, а именно: Имот № 085012 /нула, осемдесет и пет хиляди и дванадесет арабско/, начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна, ЕКАТТЕ 51874 /петдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и четири арабско/, категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 0.893 дка. /нула точка осемстотин деветдесет и три декара/ в местността „Калето”, землище село Нова Махала, община Батак, област Пазарджик, при съседи на имота: Имот № 000211 – Полски път – на Община Батак; Имот № 085009 – Ливада – на насл. на Мустафа Али Шерифов; Имот № 085011 – Ливада – на насл. на Мехмед Али Метков; Имот № 085013 – Ливада – на Айше Сали Шейтан.

При следните условия:

- Вид на търга – с явно наддаване.
- Начална тръжна цена – 268.00 лв. /двеста шестдесет и осем лева/.
- Дата, място и час за провеждане на търга – 18.03.2015г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5, в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 14.30 часа, в случай на повторен търг - на 25.03.2015г. от 14.30 часа на същото място.
- Размер на депозита за участие – 200.00 лв./двеста лева/.
- Размер на стъпката на наддаване – 20.00 лв. /двадесет лева/.
- Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак, IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00 часа на 17.03.2015 г., а при провеждане на търг на повторната дата – до 17.00 часа на 24.03.2015 г. след закупена тръжна документация.
- Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 часа на 17.03.2015г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17.00 часа на 24.03.2015 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж в административната сграда на Община Батак.
- Утвърждавам тръжната документация.
- Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административната сграда на Община Батак, в срок до 17.03.2015г., а при провеждане на търг на повторната дата - 24.03.2015 г. срещу 60.00 лв.


За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 335672