Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ФЕВРУАРИ 2018
ПВС ЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

Туризъм в Батак


Времето


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 733/21.10.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 473/31.07.2014 г. на ОбС – Батак

О Б Я В Я В АТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 713 / 28.05.2014 година, а именно Имот № 002104 /нула, нула две хиляди сто и четири арабско/ - Начин на трайно ползване: Полска култура, ЕКАТТЕ 76162 /седемдесет и шест хиляди сто шестдесет и две арабско/, категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.657 дка /един точка шестстотин петдесет и седем декара/ в местността Крегня, землище село Фотиново, община Батак, област Пазарджик, при съседи на имота: Имот № 002009 – Използв. ливада - на насл. на Бинямил Риза Асанов; Имот № 002105 – Др. селскост. т. – на Община Батак; Имот № 002054 – Използв. ливада – на насл. на Шабан М. Асанов.

При следните условия:

- Вид на търга – с явно наддаване.

- Начална тръжна цена – 497.00 лв. /четиристотин деветдесет и седем лева/.

- Дата, място и час за провеждане на търга – 20.11.2014г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5 в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 11:00 часа, в случай на повторен търг - на 04.12.2014г. от 11:00 часа на същото място.

- Размер на депозита за участие – 100.00 лв./сто лева/.

- Размер на стъпката на наддаване – 40.00 лв. /четиридесет лева/.

- Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак, IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17:00 часа на 19.11.2014 г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17:00 часа на 03.12.2014 г. след закупена тръжна документация.

- Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10:00 до 15:00 ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17:00 часа на 19.11.2014г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17:00 часа на 03.12.2014 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административната сграда на Община Батак.

- Утвърждавам тръжната документация.

- Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административната сграда на Община Батак, в срок до 19.11.2014г., а при провеждане на търг на повторната дата - 03.12.2014 г. срещу 60.00 лв.


За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 319085