Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ЮНИ 2018
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 587/18.08.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 475/31.07.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В АТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 715 / 28.05.2014 година, а именно: Имот № 002099 /нула, нула две хиляди и деветдесет и девет арабско/ - Начин на трайно ползване: Гора в зем. земи, ЕКАТТЕ 76162 /седемдесет и шест хиляди сто шестдесет и две арабско/, категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 3.885 дка /три точка осемстотин осемдесет и пет декара/ в местността Порчовица, землище село Фотиново, община Батак, област Пазарджик, при съседи на имота: Имот № 003892 – Нива – на Христо Калчев Кисов; Имот № 000201 – Залесена терит. – на МЗГ-ДДС „Борово”; Имот № 002087 – Гора в зем. земи – на Община Батак; Имот № 000090 – Залесена терит. – на МЗГ-ДДС „Борово”.

При следните условия:

- Вид на търга – с явно наддаване.
- Начална тръжна цена – 1 166.00 лв. /хиляда сто шестдесет и шест лева/.
- Дата, място и час за провеждане на търга – 11.09.2014г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5 в Административна сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 16:00 часа, в случай на повторен търг - на 25.09.2014г. от 16:00 часа на същото място.
- Размер на депозита за участие – 150.00 лв./сто и петдесет лева/.
- Размер на стъпката на наддаване – 100.00 лв. /сто лева/.
- Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак, IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17:00 часа на 10.09.2014 г., а при провеждане на търг на повторната дата – до 17:00 часа на 24.09.2014 г. след закупена тръжна документация.
- Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10:00 до 15:00 часа в присъствието на общински служител след представяне на документ за закупена тръжна документация.
- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17:00 часа на 10.09.2014г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17:00 часа на 24.09.2014 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак.
- Утвърждавам тръжната документация.
- Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак, в срок до 10.09.2014г., а при провеждане на търг на повторната дата - 24.09.2014 г. срещу 60.00 лв.


За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 335674