Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ФЕВРУАРИ 2018
ПВС ЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

Туризъм в Батак


Времето


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 328/12.05.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 431/24.04.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В АТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 630 / 23.05.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.380 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем точка петстотин и едно точка триста и осемдесет арабско/, целият с площ от 51.00 кв.м. /петдесет и един квадратни метра/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, пл. Освобождение, Община Батак, Област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, със стар идентификатор: 02837.501.350 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем точка петстотин и едно точка триста и петдесет арабско/, с номер на имота по предходен план : квартал 66 /шестдесет и шест арабско/, парцел: ХVІ /шестнадесет римско/, при съседи на имота: 02837.501.379; 02837.501.351; 02837.501.9570; 02837.501.381.

При следните условия:


- Вид на търга – с явно наддаване.

- Начална тръжна цена – от 4 080.00 лв. /четири хиляди и осемдесет лева/.

- Дата, място и час за провеждане на търга – 12.06.2014г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5 в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 14:00 ч., в случай на повторен търг - 03.07.2014г. от 14:00 ч. на същото място.

- Размер на депозита за участие – 500.00 лв./петстотин лева/.

- Размер на стъпката на наддаване – 100.00 лв. /сто лева/.

- Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак, IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17:00 ч. на 11.06.2014 г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17:00 ч. на 02.07.2014 г. след закупена тръжна документация.

- Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10:00 до 15:00ч. в присъствието на общински служител след представяне на документ за закупена тръжна документация.

- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17:00 ч. на 11.06.2014 г. , а при провеждане на търг на повторната дата – 17:00 ч. на 02.07.2014 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак.

- Утвърждавам тръжната документация.

- Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак, в срок до 11.06.2014 г., а при провеждане на търг на повторната дата - 02.07.2014 г. срещу 60.00 лв.

За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 318849