Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2019 за ЕП
ЮНИ 2019
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 228 / 02.04.2014 г. на ИД Кмет на община Батак, в изпълнение на Решение № 394 / 18.03.2014 г. на ОбС – Батак О Б Я В Я В А1. КОНКУРС по отдаване под наем за срок от 5 години на 08.05.2014 г. в гр. Батак, пл.”Освобождение” № 5 в сградата на общинска администрация – ет.1, заседателна зала; в случай на повторен конкурс на 15.05.2014 г. в същите определени часове на същото място, с начална цена 6,00 лв./дка за пасища и мери, пасища с храсти на следните имоти:

1.1. Имот с № 001085 - Начин на трайно ползване: Пасище, мера, ЕКАТТЕ 76162, вид собственост: Общинска публична; категория на земята при неполивни условия: Десета (101.344) Девета (260.601), целия с площ от 361.945 дка в м. Карлъка, землище с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, собственост на община Батак съгл. АОС № 457 / 08.09.2005 г.: 6.00 лева / дка, или 2 171.67 лева - годишна наемна цена за целия имот, при данъчна оценка 977.30 лева.
1.1.1. Размер на депозита за участие – 220,00 лв.
1.1.2. Размер на стъпката на наддаване – 20,00 лв.
Начало на провеждане на конкурса от 10:00 часа;

1.2. Имот с № 001087 - Начин на трайно ползване: Пасище, мера, ЕКАТТЕ 76162, вид собственост: Общинска публична; категория на земята при неполивни условия: Десета (4.623) Девета (1.155), целия с площ от 5.778 дка в м. Карлъка, землище с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, собственост на община Батак съгл. АОС № 431/18.08.2005 г.: 6.00 лева / дка, или 34.67 лева - годишна наемна цена за целия имот, при данъчна оценка 15.60 лева.
1.2.1. Размер на депозита за участие – 10,00 лв.
1.2.2. Размер на стъпката на наддаване – 3,00 лв.
Начало на провеждане на конкурса от 10:15 часа;

1.3. Имот с № 001088 - Начин на трайно ползване: Пасище, мера, ЕКАТТЕ 76162, вид собственост: Общинска публична; категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 6.661 дка в м. Карлъка, землище с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, собственост на община Батак съгл. АОС № 432/18.08.2005 г.: 6.00 лева / дка, или 39.97 лева - годишна наемна цена за целия имот, при данъчна оценка 16.00 лева.
1.3.1. Размер на депозита за участие – 10,00 лв.
1.3.2. Размер на стъпката на наддаване – 3,00 лв.
Начало на провеждане на конкурса от 10:30 часа;

1.4. Имот с № 001409 - Начин на трайно ползване: Пасище, мера, ЕКАТТЕ 76162, вид собственост: Общинска публична; категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 34.498 дка в м. Аеропланово, землище с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, собственост на община Батак съгл. АОС № 411/29.06.2005 г.: 6.00 лева/ дка, или 206.99 лева - годишна наемна цена за целия имот, при данъчна оценка 93.10 лева.
1.4.1. Размер на депозита за участие – 22,00 лв.
1.4.2. Размер на стъпката на наддаване – 20,00 лв.
Начало на провеждане на конкурса от 10:45 часа;

1.5. Имот с № 001410 - Начин на трайно ползване: Пасище, мера, ЕКАТТЕ 76162, вид собственост: Общинска публична; категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 9.518 дка в м. Аеропланово, землище с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, собственост на община Батак съгл. АОС № 412/29.06.2005 г.: 6.00 лева / дка, или 57.11 лева - годишна наемна цена за целия имот, при данъчна оценка 25.70 лева.
1.5.1. Размер на депозита за участие – 10,00 лв.
1.5.2. Размер на стъпката на наддаване – 5,00 лв.
Начало на провеждане на конкурса от 11:00 часа;

1.6. Имот с № 001412 - Начин на трайно ползване: Пасище, мера, ЕКАТТЕ 76162, вид собственост: Общинска публична; категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 37.689 дка в м. Светлите езера, землище с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, собственост на община Батак съгл. АОС № 414/29.06.2005 г.: 6.00 лева / дка, или 226.13 лева - годишна наемна цена за целия имот, при данъчна оценка 101.80 лева.
1.6.1. Размер на депозита за участие – 25,00 лв.
1.6.2. Размер на стъпката на наддаване – 20,00 лв.
Начало на провеждане на конкурса от 11:15 часа;

1.7. Имот с № 001413 - Начин на трайно ползване: Пасище, мера, ЕКАТТЕ 76162, вид собственост: Общинска публична; категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 21.859 дка в м. Светлите езера, землище с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, собственост на община Батак съгл. АОС № 451/08.09.2005 г.: 6.00 лева / дка, или 131.15 лева - годишна наемна цена за целия имот, при данъчна оценка 59.00 лева.
1.7.1. Размер на депозита за участие – 15,00 лв.
1.7.2. Размер на стъпката на наддаване – 10,00 лв.
Начало на провеждане на конкурса от 11:30 часа;

1.8. Имот с № 001414 - Начин на трайно ползване: Пасище, мера, ЕКАТТЕ 76162, вид собственост: Общинска публична; категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 33.065 дка в м. Аеропланово, землище с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, собственост на община Батак съгл. АОС № 452/08.09.2005 г.: 6.00 лева/ дка, или 198.39 лева - годишна наемна цена за целия имот, при данъчна оценка 89.30 лева.
1.8.1. Размер на депозита за участие – 20,00 лв.
1.8.2. Размер на стъпката на наддаване – 15,00 лв.
Начало на провеждане на конкурса от 11:45 часа;

1.9. Имот с № 001420 - Начин на трайно ползване: Пасище с храсти, ЕКАТТЕ 76162, вид собственост: Общинска публична; категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 777.215 дка в м. Баташки Снежник, землище с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, собственост на община Батак съгл. АОС № 409/22.06.2005 г.: 6.00 лева / дка, или 4 663.29 лева - годишна наемна цена за целия имот, при данъчна оценка 2 098.50 лева.
1.9.1. Размер на депозита за участие – 500,00 лв.
1.9.2. Размер на стъпката на наддаване – 150,00 лв.
Начало на провеждане на конкурса от 13:00 часа;

1.10. Имот с № 001421- Начин на трайно ползване: Пасище с храсти, ЕКАТТЕ 76162, вид собственост: Общинска публична; категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 47.475 дка в м. Аеропланово, землище с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, собственост на община Батак съгл. АОС № 416/29.06.2005 г.: 6.00 лева/ дка, или 284.85 лева - годишна наемна цена за целия имот, при данъчна оценка 128.20 лева.
1.10.1. Размер на депозита за участие – 30,00 лв.
1.10.2. Размер на стъпката на наддаване – 25,00 лв.
Начало на провеждане на конкурса от 13:15 часа;

1.11. Имот с № 001425 - Начин на трайно ползване: Пасище, мера, ЕКАТТЕ 76162, вид собственост: Общинска публична; категория на земята при неполивни условия: Десета (3.106) Девета (25.135), целия с площ от 28.240 дка в м. Баташки Снежник, землище с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, собственост на община Батак съгл. АОС № 419/29.06.2005 г.: 6.00 лева / дка, или 169.44 лева - годишна наемна цена за целия имот, при данъчна оценка 67.80 лева.
1.11.1. Размер на депозита за участие – 20,00 лв.
1.11.2. Размер на стъпката на наддаване – 15,00 лв.
Начало на провеждане на конкурса от 13:30 часа;

1.12. Имот с № 001426 - Начин на трайно ползване: Пасище, мера, ЕКАТТЕ 76162, вид собственост: Общинска публична; категория на земята при неполивни условия: Десета (186.705) Девета (114.222), целия с площ от 300.927 дка в м. Карлъка, землище с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, собственост на община Батак съгл. АОС № 420/01.07.2005 г.: 6.00 лева / дка, или 1 805.56 лева - годишна наемна цена за целия имот, при данъчна оценка 812.50 лева.
1.12.1. Размер на депозита за участие – 200,00 лв.
1.12.2. Размер на стъпката на наддаване – 18,00 лв.
Начало на провеждане на конкурса от 13:45 часа;

1.13. Имот с № 001428 - Начин на трайно ползване: Пасище с храсти, ЕКАТТЕ 76162, вид собственост: Общинска публична; категория на земята при неполивни условия: Десета (1284.182) Девета (81.439), целия с площ от 1 365.621 дка в м. Карлъка, землище с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, собственост на община Батак съгл. АОС № 422/04.07.2005 г.: 6.00 лева / дка, или 8 193.73 лева - годишна наемна цена за целия имот, при данъчна оценка 3 277.50 лева.
1.13.1. Размер на депозита за участие – 820,00 лв.
1.13.2. Размер на стъпката на наддаване – 80,00 лв.
Начало на провеждане на конкурса от 15:00 часа;

1.14. Имот с № 001429 - Начин на трайно ползване: Пасище, мера, ЕКАТТЕ 76162, вид собственост: Общинска публична; категория на земята при неполивни условия: Десета (219.115) Девета (315.312), целия с площ от 534.426 дка в м. Карлъка, землище с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, собственост на община Батак съгл. АОС № 423/04.07.2005 г.: 6.00 лева / дка, или 3 206.56 лева - годишна наемна цена за целия имот, при данъчна оценка 1 443.00 лева.
1.14.1. Размер на депозита за участие – 325,00 лв.
1.14.2. Размер на стъпката на наддаване – 32,00 лв.
Начало на провеждане на конкурса от 15:15 часа;

1.15. Имот с № 001431 - Начин на трайно ползване: Пасище, мера, ЕКАТТЕ 76162, вид собственост: Общинска публична; категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 20.005 дка в м. Светлите езера, землище с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, собственост на община Батак съгл. АОС № 425/05.07.2005 г.: 6.00 лева / дка, или 120.03 лева - годишна наемна цена за целия имот, при данъчна оценка 48.00 лева.
1.15.1. Размер на депозита за участие – 12,00 лв.
1.15.2. Размер на стъпката на наддаване – 10,00 лв.
Начало на провеждане на конкурса от 15:30 часа;

1.16. Имот с № 001434 - Начин на трайно ползване: Пасище с храсти, ЕКАТТЕ 76162, вид собственост: Общинска публична; категория на земята при неполивни условия: Десета (620.624) Девета (396.793), целия с площ от 1017.417 дка в м. Светлите езера, землище с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, собственост на община Батак съгл. АОС № 427/06.07.2005 г.: 6.00 лева / дка, или 6 104.50 лева - годишна наемна цена за целия имот, при данъчна оценка 2 747.00 лева.
1.16.1. Размер на депозита за участие – 620,00 лв.
1.16.2. Размер на стъпката на наддаване – 60,00 лв.
Начало на провеждане на конкурса от 15:45 часа;


2. Условия за провеждане на конкурса:

2.1. Право за участие и допускане на конкурса имат фирми, които имат регистриран животновъден обект и животни на територията на общината към момента, но не по-късно от обявяването на конкурса.

2.2. Наемателите на имотите нямат право да заграждат наетите от тях имоти.

2.3. Наемателите на имотите се задължават да осигурят достъп за пашуване до наетите имоти на всички животни от община Батак.

2.4. Наемателите на имотите се задължават да осигурят свободен достъп на жителите на община Батак да събират билки и горски плодове в наетите от тях имоти.

2.5. Критерии за оценка:
- 50 % или 50 т. от максимални 100 т. има тежест цената предложена като наем.
- 21 % или 21 т. авансово плащане на наема или банкова гаранция. За колкото повече години, толкова повече точки – 7 години по 3 т. всяка година.
- 15 % или 15 т. за разкриване на работни места на територията на общината.
- 10 % или 10 т. за направени инвестиции. Например: огради на пасища, поддръжка на пътища и т.н.
- 4 % или 4 т. за референции, практика, опит на територията на общината.

2.6. Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на община Батак, IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17:00 ч. на 07.05.2014 г., а при провеждане на конкурс на повторната дата – 17.00 часа на 14.05.2014 г. след закупена конкурсна документация.

2.7. Условия за оглед на имотите – оглед на имотите се извършва всеки работен ден от 10:00 до 15:00 ч. в присъствието на общински служител след представяне на документ за закупена конкурсна документация.

2.8. Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17:00 ч. на 07.05.2014 г., а при провеждане на конкурс на повторната дата – 17.00 часа на 14.05.2014 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на община Батак.

2.9. Утвърждавам конкурсната документация.

2.10. Място, срок и цена на закупуване на конкурсна документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на община Батак, в срок до 07.05.2014 г., а при провеждане на конкурса на повторната дата - 14.05.2014 г. срещу 50.00 лв.

За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 394136