Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Местни избори 2019
СЕПТЕМВРИ 2019
ПВС ЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 116 / 28.02.2014 г. на Кмета на община Батак, в изпълнение на Решение № 391 / 12.02.2014 г. на ОбС – Батак

О Б Я В Я В А1. КОНКУРС за отдаване под наем на 27.03.2014 г. в гр. Батак, пл. ”Освобождение” № 5 в сградата на общинска администрация – ет. 1, заседателна зала; в случай на повторен конкурс на 10.04.2014 г. в същия определен час на същото място, както следва:

- за срок от 5 години, с начална цена 6,00 лв. / дка за пасище, мера и пасище с храсти на следните имоти:

1.1. Имот с № 001416 - Начин на трайно ползване: Пасище, мера, ЕКАТТЕ 76162, вид собственост: Общинска публична; категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 20.725 дка в м. Аеропланово, землище с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, съгл. АОС № 454 / 08.09.2005г., 6.00 лв. / дка или 124.35 лв. - годишна наемна цена за целия имот, при данъчна оценка 40.40 лв.
1.1.1. Размер на депозита за участие – 20,00 лв.
1.1.2. Размер на стъпката на наддаване – 10,00 лв.
Начало на провеждане на конкурса от 10:30 часа;

1.2. Имот с № 001423 - Начин на трайно ползване: Пасище с храсти, ЕКАТТЕ 76162, вид собственост: Общинска публична; категория на земята при неполивни условия: Десета (4.530) Девета (7.715), целия с площ от 12.245 дка в м. Баташки Снежник, землище с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, съгл. АОС № 417 / 29.06.2005г., 6.00 лв. / дка или 73.47 лв. – годишна наемна цена за целия имот, при данъчна оценка 25.70 лв.
1.2.1. Размер на депозита за участие – 10,00 лв.
1.2.2. Размер на стъпката на наддаване – 7,00 лв.
Начало на провеждане на конкурса от 11:00 часа;

- за срок от 7 години, с начална цена 7,00 лв. / дка за гора в зем. земи; ливада; използваема ливада на следните имоти:

1.3. Имот с № 001417 - Начин на трайно ползване: Гора в зем. земи, ЕКАТТЕ 76162, вид собственост: Общинска частна; категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 191.290 дка в м. Аеропланово, землище с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, съгл. АОС № 348 / 21.07.2004 г., 7.00 лв. / дка или 1 339.03 лв. – годишна наемна цена за целия имот, при данъчна оценка 1 740.70 лв.
1.3.1. Размер на депозита за участие – 150,00 лв.
1.3.2. Размер на стъпката на наддаване – 100,00 лв.
Начало на провеждане на конкурса от 11:30 часа;

1.4. Имот с № 001418 - Начин на трайно ползване: Ливада, ЕКАТТЕ 76162, вид собственост: Общинска частна; категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 81.368 дка в м. Аеропланово, землище с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, съгл. АОС № 455 / 08.09.2005г., 7.00 лв. / дка или 569.58 лв. – годишна наемна цена за целия имот, при данъчна оценка 366.20 лв.
1.4.1. Размер на депозита за участие – 60,00 лв.
1.4.2. Размер на стъпката на наддаване – 50,00 лв.
Начало на провеждане на конкурса от 15:30 часа;

1.5. Имот с № 001433 - Начин на трайно ползване: Гора в зем. земи, ЕКАТТЕ 76162, вид собственост: Общинска частна; категория на земята при неполивни условия: Десета (96.459) Девета (4.020),целия с площ от 100.479 дка в м. Светлите езера, землище с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, съгл. АОС № 349 / 21.07.2004г., 7.00 лв. / дка или 703.35 лв. – годишна наемна цена за целия имот, при данъчна оценка 984.70 лв.
1.5.1. Размер на депозита за участие – 70,00 лв.
1.5.2. Размер на стъпката на наддаване – 70,00 лв.
Начало на провеждане на конкурса от 13:30 часа;

1.6. Имот с № 001435 - Начин на трайно ползване: Гора в зем. земи, ЕКАТТЕ 76162, вид собственост: Общинска частна; категория на земята при неполивни условия: Десета ,целия с площ от 218.369 дка в м. Светлите езера, землище с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, съгл. АОС № 350 / 21.07.2004г., 7.00 лв. / дка или 1 528.58 лв. – годишна наемна цена за целия имот, при данъчна оценка 2 140.00 лв.
1.6.1. Размер на депозита за участие – 160,00 лв.
1.6.2. Размер на стъпката на наддаване – 150,00 лв.
Начало на провеждане на конкурса от 14:30 часа;

1.7. Имот с № 001437 - Начин на трайно ползване: Използв. ливада, ЕКАТТЕ 76162, вид собственост: Общинска частна; категория на земята при неполивни условия: Девета, целия с площ от 66.352 дка в м. Коджакартъл, землище с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, съгл. АОС № 428 / 07.07.2005 г., 7.00 лв. / дка или 464.46 лв. – годишна наемна цена за целия имот, при данъчна оценка 743.10 лв.
1.7.1. Размер на депозита за участие – 50,00 лв.
1.7.2. Размер на стъпката на наддаване – 40,00 лв.
Начало на провеждане на конкурса от 15:00 часа;

2. Условия за провеждане на конкурса:

2.1. Право за участие и допускане на конкурса имат фирми, които имат регистриран животновъден обект и животни на територията на общината към момента, но не по-късно от обявяването на конкурса.

2.2. Наемателите на имотите нямат право да заграждат наетите от тях имоти.

2.3. Наемателите на имотите се задължават да осигурят достъп за пашуване до наетите имоти на всички животни от община Батак.

2.4. Наемателите на имотите се задължават да осигурят свободен достъп на жителите на община Батак да събират билки и горски плодове в наетите от тях имоти.

2.5. Критерии за оценка:
- 50 % или 50 т. от максимални 100 т. има тежест цената предложена като наем.
- 21 % или 21 т. авансово плащане на наема или банкова гаранция. За колкото повече години, толкова повече точки – 7 години по 3 т. всяка година.
- 15 % или 15 т. за разкриване на работни места на територията на общината.
- 10 % или 10 т. за направени инвестиции. Например: огради на пасища, поддръжка на пътища и т.н.
- 4 % или 4 т. за референции, практика, опит на територията на общината.

2.6. Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак, IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17:00 ч. на 26.03.2014 г., а при провеждане на конкурс на повторната дата – 17.00 часа на 09.04.2014 г. след закупена конкурсна документация.

2.7. Условия за оглед на имотите – оглед на имотите се извършва всеки работен ден от 10:00 до 15:00 ч. в присъствието на общински служител след представяне на документ за закупена конкурсна документация.

2.8. Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17:00 ч. на 26.03.2014 г., а при провеждане на конкурс на повторната дата – 17.00 часа на 09.04.2014 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак.

2.9. Утвърждавам конкурсната документация.

2.10. Място, срок и цена на закупуване на конкурсна документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак, в срок до 26.03.2014 г., а при провеждане на конкурса на повторната дата – 09.04.2014 г. срещу 50.00 лв.

За справки тел: 03553/22 60 – вътр. 122 и 123

 

All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 412892