Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ФЕВРУАРИ 2018
ПВС ЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

Туризъм в Батак


Времето


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 5/03.01.2014 г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 349 / 28.11.2013 г. на ОбС – Батак

О Б Я В Я В А


1. КОНКУРС по отдаване под наем за срок от 7 години на 13.02.2014 г. в гр. Батак, пл.”Освобождение” № 5 в сградата на общинска администрация – ет.1, заседателна зала; в случай на повторен конкурс на 27.02.2014 г. в същите определени часове на същото място, с начална цена 7.00 лв./дка за ливади и 6,00 лв./дка за пасища и мери на следните имоти:

1.1. Имот с № 018001 - Начин на трайно ползване: Ливада, ЕКАТТЕ 51874, вид собственост: Общинска частна; категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.587 дка в местността Пандъклъ Бурун, землище с. Нова Махала, община Батак, област Пазарджик – частна общинска собственост съгл. АОС № 657 / 16.09.2013 г., - 7,00 лв./дка или 11,11 лв. – годишна наемна цена за целия имот, при данъчна оценка на имота – 8,70 лв.
1.1.1. Размер на депозита за участие – 20,00 лв.
1.1.2. Размер на стъпката на наддаване – 1,00 лв.
Начало на провеждане на конкурса от 11:00 часа;

1.2. Имот с № 042058 Начин на трайно ползване: Пасище, мера, ЕКАТТЕ 51874, вид собственост: Общинска публична; категория на земята при неполивни условия: Девета, целия с площ от 114.693 дка в местността Орта Борун, землище с. Нова Махала, община Батак,област Пазарджик – публична общинска собственост съгл. АОС № 656 / 16.09.2013 г., - 6,00 лв./дка или 688,16 лв. – годишна наемна цена за целия имот, при данъчна оценка на имота – 917,50 лв.
1.2.1. Размер на депозита за участие – 70,00 лв.
1.2.2. Размер на стъпката на наддаване – 30,00 лв.
Начало на провеждане на конкурса от 11:30 часа;

1.3. Имот с № 094036 Начин на трайно ползване: Пасище, мера, ЕКАТТЕ 51874, вид собственост: Общинска публична; категория на земята при неполивни условия: Девета, целия с площ от 150.345 дка в местността Домусчйиница, землище с. Нова Махала, община Батак,област Пазарджик – публична общинска собственост съгл. АОС № 655 / 16.09.2013 г., - 6,00 лв./дка или 902,07 лв. – годишна наемна цена за целия имот, при данъчна оценка на имота – 1 323,00 лв.
1.3.1. Размер на депозита за участие – 100,00 лв.
1.3.2. Размер на стъпката на наддаване – 50,00 лв.
Начало на провеждане на конкурса от 13:00 часа;

2. Условия за провеждане на конкурса:
2.1. Право за участие и допускане на конкурса имат фирми, които имат регистриран животновъден обект и животни на територията на общината към момента, но не по-късно от обявяването на конкурса.
2.2. Наемателите на имотите нямат право да заграждат наетите от тях имоти.
2.3. Наемателите на имотите се задължават да осигурят достъп за пашуване до наетите имоти на всички животни от община Батак.
2.4. Наемателите на имотите се задължават да осигурят свободен достъп на жителите на община Батак да събират билки и горски плодове в наетите от тях имоти.
2.5. Критерии за оценка:
- 50 % или 50 т. от максимални 100 т. има тежест цената предложена като наем.
- 21 % или 21 т. авансово плащане на наема или банкова гаранция. За колкото повече години, толкова повече точки – 7 години по 3 т. всяка година.
- 15 % или 15 т. за разкриване на работни места на територията на общината.
- 10 % или 10 т. за направени инвестиции. Например: огради на пасища, поддръжка на пътища и т.н.
- 4 % или 4 т. за референции, практика, опит на територията на общината.
2.6. Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак, IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17:00 ч. на 12.02.2014 г., а при провеждане на конкурс на повторната дата – 17.00 часа на 26.02.2014 г. след закупена конкурсна документация.
2.7. Условия за оглед на имотите – оглед на имотите се извършва всеки работен ден от 10:00 до 15:00 ч. в присъствието на общински служител след представяне на документ за закупена конкурсна документация.
2.8. Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17:00 ч. на 12.02.2014 г., а при провеждане на конкурс на повторната дата – 17.00 часа на 26.02.2014 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак.
2.9. Утвърждавам конкурсната документация.
2.10. Място, срок и цена на закупуване на конкурсна документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак, в срок до 12.02.2014 г., а при провеждане на конкурса на повторната дата - 26.02.2014 г. срещу 50.00 лв.

За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 318849