Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2019 за ЕП
ЮНИ 2019
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 3/ 03.01.2014 г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №356/28.11.2013 г. на ОбС – Батак

О Б Я В Я В А


ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на строителна дървесина от І,ІІ,ІІІ,ІV клас и ОЗП в размер на 89,80 куб.м. с начална тръжна цена 70,00лв. за 1 куб.м., добита при просветляване на общински път PAZ 2044 Борово – с.Фотиново.


1. Строителна дървесина от І,ІІ,ІІІ,ІV клас и ОЗП в размер на 89,80 куб.м. с начална тръжна цена 70,00лв. за 1 куб.м., добита при просветляване на общински път PAZ 2044 Борово – с.Фотиново.

1. Начална тръжна цена – от 6 286 лв. /шест хиляди двеста осемдесет и шест лева/

2. Размер на стъпката на наддаване – 100 лв.

3. Дата, място и час за провеждане на търга – 06.02.2014г. в гр. Батак, пл.”Освобождение” №5 в сградата на общинска администрация – ет.1, заседателна зала от 10:00 часа, в случай на повторен търг - на 27.02.2014г. от 10:00 часа на същото място.

4. Размер на депозита за участие – 650 лв./шестотин и петдесет лева/, размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак, IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17:00 ч. на 05.02.2014 г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17:00 часа на 26.02.2014 г. след закупена тръжна документация.

5. Условия за оглед на строителната дървесина - извършва се всеки работен ден от 10:00 до 15:00 ч. в присъствието на общински служител след представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17:00 ч. на 05.02.2014 г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17:00 часа на 26.02.2014 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак.

7. Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак, в срок до 05.02.2014 г., а при провеждане на търг на повторната дата - 26.02.2014 г. срещу 20,00 лв.

8. Начин на заплащане на цената – заплащането да се извърши в срок до 30 дни от връчването на заповедта на спечелилия търга по сметка IBAN: BG51UBBS80028413867901; BIC: UBBSBGSF; вид плащане - 444000 при ОББ – Батак. Освен обявената продажна цена, спечелилия търга участник трябва да заплати и 3% от продажната цена - режийни разноски, и местни данъци и такси - 2.4 % от продажната цена.

9. При неявяване на кандидати се провежда повторен търг на 27.02.2014г. от 10:00 часа, съгласно Наредбата на същото място.

10.Участниците в търга представят подаденото заявление в определения срок, документ за внесен депозит и закупена тръжна документация.

11. Не се допускат участници в търга, които са подали заявления извън определения срок, не са закупили тръжна документация и не отговарят на условията за провеждане на търга.

12. Стойността на закупената тръжна документация не подлежи на връщане.

За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122, 106

 

All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 394131