Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ЮНИ 2018
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 3/ 03.01.2014 г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №356/28.11.2013 г. на ОбС – Батак

О Б Я В Я В А


ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на строителна дървесина от І,ІІ,ІІІ,ІV клас и ОЗП в размер на 89,80 куб.м. с начална тръжна цена 70,00лв. за 1 куб.м., добита при просветляване на общински път PAZ 2044 Борово – с.Фотиново.


1. Строителна дървесина от І,ІІ,ІІІ,ІV клас и ОЗП в размер на 89,80 куб.м. с начална тръжна цена 70,00лв. за 1 куб.м., добита при просветляване на общински път PAZ 2044 Борово – с.Фотиново.

1. Начална тръжна цена – от 6 286 лв. /шест хиляди двеста осемдесет и шест лева/

2. Размер на стъпката на наддаване – 100 лв.

3. Дата, място и час за провеждане на търга – 06.02.2014г. в гр. Батак, пл.”Освобождение” №5 в сградата на общинска администрация – ет.1, заседателна зала от 10:00 часа, в случай на повторен търг - на 27.02.2014г. от 10:00 часа на същото място.

4. Размер на депозита за участие – 650 лв./шестотин и петдесет лева/, размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак, IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17:00 ч. на 05.02.2014 г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17:00 часа на 26.02.2014 г. след закупена тръжна документация.

5. Условия за оглед на строителната дървесина - извършва се всеки работен ден от 10:00 до 15:00 ч. в присъствието на общински служител след представяне на документ за закупена тръжна документация.

6. Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17:00 ч. на 05.02.2014 г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17:00 часа на 26.02.2014 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак.

7. Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак, в срок до 05.02.2014 г., а при провеждане на търг на повторната дата - 26.02.2014 г. срещу 20,00 лв.

8. Начин на заплащане на цената – заплащането да се извърши в срок до 30 дни от връчването на заповедта на спечелилия търга по сметка IBAN: BG51UBBS80028413867901; BIC: UBBSBGSF; вид плащане - 444000 при ОББ – Батак. Освен обявената продажна цена, спечелилия търга участник трябва да заплати и 3% от продажната цена - режийни разноски, и местни данъци и такси - 2.4 % от продажната цена.

9. При неявяване на кандидати се провежда повторен търг на 27.02.2014г. от 10:00 часа, съгласно Наредбата на същото място.

10.Участниците в търга представят подаденото заявление в определения срок, документ за внесен депозит и закупена тръжна документация.

11. Не се допускат участници в търга, които са подали заявления извън определения срок, не са закупили тръжна документация и не отговарят на условията за провеждане на търга.

12. Стойността на закупената тръжна документация не подлежи на връщане.

За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122, 106

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 335674