Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ФЕВРУАРИ 2018
ПВС ЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

Туризъм в Батак


Времето


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 
ОБЯВЛЕНИЕ
Информация във връзка с кампания за плащане на местни данъци и такси за 2018г...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Списък на пасища,мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване за стопанска 2018-2019г. в землищата на гр. Батак, с. Нова Махала, с.Фотиново определени с Решение на Общински съвет Батак № 338 / 25.01.2018г. взето с Протокол № 29.

Приложение I - землище Батак

Приложение II - землище Нова махала

Приложение III - землище Фотиново

Собствениците на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, отглеждащи пасищни селскостопански животни на територията на общината и желаещи да ползват под наем по чл.37и от ЗСПЗЗ за стопанска 2018-2019 година , пасища ,мери и ливади от ОПФ по приложените списъци , да подадат документи /заявления по образец одобрен от министъра на МЗХГ/ в срок от 01.03.2018г. до 10.03.2018г. включително в сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак.

ОБЯВЛЕНИЕ
От 05.01.2018г. на основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Батак, кметът на Община Батак г-н Петър Паунов кани местната общност на...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Актуализиране на размера на годишната наемна цена за декар площ на отдаваните под наем земи от общинския поземлен фонд ,която съгласно чл.41 ал.5 от Наредбата за реда на придобиване ,разпореждане и управление на общинско имущество на Община Батак
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Във връзка с разпоредбите на чл.37и, ал.11 от ЗСПЗЗ, Община Батак обявява Протокол на ОД"Земеделие" Пазарджик от 26.06.2017 г. на комисията по чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ, за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ на собственици на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни в област Пазарджик.
Протокол

СЪОБЩЕНИЕ
Информация относно изпускане на води по време на пролетния годишен технически преглед през основните изпускатели на язовирите в язовирен район "Голям Беглик"...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Решение на РИОСВ за Екологична оценка на Регионалната програма за управление на отпадъците...
Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ
Относно: Преструктуриране на районите за отчитане в някои малки населени места в Югоизточна България през май 2017г....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗАПОВЕД 261/24,04,2017Г. на основание чл.39, ал.1 и ал.2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество ...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ:В изпълнение на чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.4 от ППЗСПЗЗ обявяваме Протокол №1/11.04.2017г. за окончателно разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на Община Батак.
Протокол №1

СЪОБЩЕНИЕ
С настоящето уведомяваме, че ДЗЗД „ИПТОП 2017“, в изпълнение на договор „Експертна помощ за подготовка на инвестиционно проектно предложение по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 в рамките на „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ ...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с рег.№53-00-54/01.03.2017г. от "ЕВН България ЕР" ЕАД - КЕЦ Велинград и Решение №6 от Протокол 3/14.03.2017г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ: Наредба за създаване и водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Батак....
Прочети повече


ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БАТАК
Летен сезон: 09:00-17:15 без почивен ден.
Зимен сезон: 08:30-12:00 и 13:00-17:00 ч. без почивен ден, има печат.
Прочети повече

КУРОРТ “ЯЗОВИР БАТАК” И МЕСТНОСТТА КУРОРТ “ЦИГОВ ЧАРК”
Разположени са в Западните Родопи, на 21 км от Велинград. Идеално място за отдих по всяко време на годината. Самият курорт разполага с добра настанителна база от всякакъв вид категории, с много заведения и ресторанти. Водите на язовира дават прекрасни възможности за воден спорт и риболов.
Прочети повече

МЕСТНОСТТА “ШИРОКА ПОЛЯНА”
Местността Широка поляна се намира в северозападната част на Западните Родопи. Преобладаващата надморска височина е 1500-1700м...
Прочети повече
 
ПРИЕМНИ ДНИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЖАЛБИ
 
ФОТОГАЛЕРИЯ

 
All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 319008