Местоположение
Администрация
Общински съвет
Бюджет, местни данъци
       и такси
Услуги
Програми, проекти,
      планове
Обяви, търгове и
      конкурси
Обществени поръчки-
      Профил на купувача
Кариера
Контакти
Сигнали за корупция
Предложения и жалби
Общински предприятия
АВГУСТ 2016
ПВС ЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Туризъм в Батак


Времето


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Карта на Община
Батак
Азбучен указател на улиците в гр.Батак
Инфраструктура
Население
Природни ресурси
Туризъм
Екология
Образование
Спорт
Здравеопазване
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-посещавания язовир на територията на Община Батак? 
ОБЯВЛЕНИЕ
Публично обсъждане на проект на план с оздравителни мерки за подобряване на финансово-икономическото състояние на Община Батак 2016г.-2019г.
Заповед 591/16.08.2016г.
План

ОБЯВЛЕНИЕ
В изпълнение на чл.37 "и",ал.11 от ЗСПЗЗ и чл.100,ал.8 от ППЗСПЗЗ Община Батак обявява ПРОТОКОЛ от 30.06.2016г.на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"ПАЗАРДЖИК за окончателното разпределение на пасища,мери и ливади от Държавния Поземлен Фонд на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в област Пазарджик ...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Информация относно изпускане на води по време на пролетния годишен технически преглед през основните изпускватели на язовирите...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с рег.№97-00-20/20.04.2016г. от Китан Панев Китев и Решение №16 от Протокол 8/07.06.2016г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с рег.№97-00-63/07.06.2016г. от Ангел Петров Банчев и Решение №15 от Протокол 8/07.06.2016г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с рег.№97-00-54/31.05.2016г. от Борис Тосков Махов и Решение №10 от Протокол 8/07.06.2016г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с рег.№97-00-52/27.05.2016г. от Метин Асан Садък и Решение №9 от Протокол 8/07.06.2016г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
На 04.06.2016 год. Община Батак организира почистване на замърсени райони в гр. Батак и около „Яз. Батак ”, участвайки в кампанията „Да изчистим България заедно ”.
Начало - 9.00 ч., пред сградата на Община Батак.
На желаещите да се включат, в сградата на Община Батак ще се раздават чували и ръкавици.

ОБЯВЛЕНИЕ
Протокол №3 за окончателно разпределение на пасища,мери и ливади от ОПФ на основание член 37и,ал.6 от ЗСПЗЗ за стопанска 2016-2017год.
Протокол №3

Становище на главен архитект
По повод заявление с рег.№97-00-31/30.03.2016г. от Анелия Любомирова Любомирова и Решение №1 от Протокол 7/19.04.2016г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод искане от Община Батак и Решение №11 от Протокол 6/19.04.2016г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с рег.№97-00-37/19.04.2016г. от Тодор Трендафилов Гьошев и Решение №10 от Протокол 6/19.04.2016г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с рег.№97-00-31/30.03.2016г. от Георги Димитров Димов и Решение №4 от Протокол 6/19.04.2016г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод искане от Община Батак и наследници на Георги Илиев Янев и Решение №3 от Протокол 6/19.04.2016г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед №291 за забрана на безстопанствено движение и пашуване на селскостопански животни в имоти частна собственост от 07,05,2016год. - 15,09,2016год.
Заповед №291

Становище на главен архитект
По повод заявление с рег.№97-00-19/19.02.2016г. от Мима Тодорова Ангелова и Решение №4 от Протокол 5/24.03.2016г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с рег.№94-А-12/25.02.2016г. от Ахмед Мехмед Хаджийски и Решение №6 от Протокол 5/24.03.2016г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с рег.№97-00-26/21.03.2016г. от "ЕВН България ЕР" ЕАД КЕЦ-Велинград и Решение №11 от Протокол 5/24.03.2016г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ
С цел осигуряване чистотата на атмосферния въздух и в изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците се ЗАБРАНЯВА изгарянето на автомобилни гуми на територията на Община Батак .

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Батак обявява, че стартира процедура по отдаване под наем за стопанската 2016-2017 г.съгласно чл.37и от ЗСПЗЗ и Решение на Общински съвет №62 от 28.01.2016г. взето с протокол №4 на свободните пасища ,мери и ливади от ОПФ по приложените списъци:
Приложение І - землище Батак
Приложение ІІ - землище Нова Махала
Приложение ІІІ - землище Фотиново Документи /заявления по образец одобрен от министъра на МЗХ/се приемат в срок от 01.03.2016г. до 10.03.2016г. включително в сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак.

СЪОБЩЕНИЕ
1. Община Батак напомня на лицата, извършващи дейност в категоризирани места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения до влизането в сила на Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията /обн. в ДВ, бр. 65 от 25.08.21015 г./, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в 6–месечен срок от датата на влизането й в сила.
2. Община Батак напомня на лицата,извършващи туристическа дейност в места за настаняване и заведения за хранене и развлечения на територията на общината, категоризирани през 2008 г. и 2009 г., че съгласно § 5 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за туризма е необходимо да подновят категоризацията на същите през 2016г.
Тел. за контакт: 03553 2260, вътр. 113


Информация по проект „Нови възможности за грижа”
Община Батак предоставя социална услуга „Личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05М90Р001-2.2015.001 „Нови алтернативи” от 21.05.2015г. до 29.02.2016г. Социалната услуга се предоставя от 66 лични асистенти, които полагат грижи за 66 потребители.Администратор: Елена Пейчинова

Становище на главен архитект
По повод заявление с рег.№97-00-83/29.10.2015г. от Мариана Цветанова Панталеева и Решение №3 от Протокол 15/03.11.2015г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с рег.№97-00-74/08.09.2015г. от Димитър Иванов Петков и Решение №1 от Протокол 14/20.10.2015г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

24.09.2015г.
ЗАПОВЕД № 715
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.16, ал. 4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Решение № 2293-НР/22.09.2015 год. на ЦИК за условията и реда за провеждане на информационна-разяснителната кампания за национален референдум на 25.10.2015 г
Прочети повече
24.09.2015г.
ЗАПОВЕД № 709
Във връзка с Решение № 2095- МИ/10.09.2015 г. на ЦИК относно условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г , на основание чл.182, чл.183, чл.184, чл.175, чл.177 от Изборния кодекс и чл.44 ал.2 от ЗМСМА,
Прочети повече

Списъци на свободните места за отдаване под наем на основание чл. 37 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016г. пасища, мери и ливади от пбщински поземлен фонд- по съответните землища
Приложение №1 гр. Батак

Приложение №2 с. Нова махала

Приложение №3 с. Фотиново


Становище на главен архитект
По повод заявление с рег.№97-00-68/03.09.2015г. от Крум Димитров Паунов и Решение №2 от Протокол 12/08.09.2015г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод искане от Община Батак и Решение №3 от Протокол 12/08.09.2015г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод искане от Кметство с.Нова махала, общ. Батак и Решение №5 от Протокол 12/08.09.2015г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече


П о к а н а
Относно провеждане на консултации за състави на СИК на територията на Община Батак за произвеждане на местни изборите за общински съветници и кметовеи за националния референдум на 25.10.2015г....
Прочети повече

Днес, 05.09.2015г. на основание Решение №1617 - МН/НР от 31.08.2015г. на Централна избирателна комисия , ОИК в Община Батак постъпи в длъжност.
ОИК Батак се намира в сградата на Община Батак на адрес гр. Батак, пл." Освобождение" №5, ет. 1, заседателна зала
Прочети повече


Становище на главен архитект
По повод искане от Община Батаки Решение №3 от Протокол 11/18.08.2015г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

05.08.2015г.
Протокол за извършена проверка
по чл.92 или по чл.99а от закона за гражданска регистрация за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в община Батак, в периода 01 юли 2014г.-30 април 2015г.
Прочети повече

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БАТАК ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОДИНА
Прочети повече

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Относно: Писмо от Предприятие „ Язовири и Каскади"- язовирен район "Голям Беглик"- Батак , за изпускане на води по време на пролетния годишен технически преглед през основните изпускатели на язовирите в язовирен район „Голям Беглик"
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с вх.№97-00-38/16.06.2015г. от Бранимир Найденов Найденов и Решение №14 от Протокол 8/16.06.2015г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с вх.№97-00-28/25.05.2015г. от Айше Кадир Шабан и Решение №3 от Протокол 8/16.06.2015г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с вх.№97-00-22/28.02.2015г. и заявление с вх.№94-В-13/19.05.2015г. от Веселин Димитров Гаврилов и Решение №2 от Протокол 7/05.05.2015г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

О Б Я В А
Дирекция «Бюро по труда» - Пещера съобщава, че от 25.05.2015 г. стартира нова процедура по приемане на заявки по схема «Младежка заетост». По проекта се предоставя възможност за стажуване или обучение по време на работа при работодател на младежи до 29-годишна възраст включително.
Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Батак и Фолклорна танцова формация”Бис” при НЧ „4-ти май” организират за втора поредна година Майска фолклорна среща „На баташката чаршия”2015, която ще се проведе на 17 май 2015 г. от 13,30 ч. на площада в гр. Батак. Каним всички танцови групи, проявяващи интерес да се включат в програмата. Участието е безплатно и няма конкурсен характер. Заявки и записване до 13 май 2015 г. Телефон за връзка : 0878/ 050405 – Димитър Налбантов – ръководител на ФТФ ”Бис” при НЧ „4-ти май” - Батак.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Батак уведомява населението , че на основание чл. 40, ал. 2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество и Наредба № 1 на Кмета на Община Батак се ЗАБРАНЯВА пашуване на селскостопански животни в земеделски имоти - частна собственост и зелените площи в района на града.
На нарушителите ще бъде съставян акт и налагана глоба в размер на 500 лв.
Собственикът ще бъде установен по номера на ушната марка на животните.
Заповед № 331/05.05.2015г.


Третата глобална седмица за пътна безопасност на ООН в Република България под патронажа на министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция за закрила на детето
Прочети повече

     Областният управител на Област Пазарджик Трендафил Величков ще проведе изнесена приемна за гражданите на Община Батак.
     Приемният ден ще се проведе на 09.03.2015г. /понеделник/ от 12.00ч. в сградата на Общинска администрация гр. Батак.
     Желаещите да посетят изнесената Приемна могат да се запишат и предварително на тел. 03553/20 21 – Славка Казакова

Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Батак
Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
С цел осигуряване чистотата на атмосферния въздух и в изпълнение изискванията на закона за управление на отпадъците се ЗАБРАНЯВА изгарянето на автомобилни гуми на територията на Община БАТАК.

П Р О Г Р А М А
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2015 ГОД. НА О Б Щ И Н А БАТАК
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с вх.№953-00-48/20.01.2015г. от "ЕВН България ЕР" ЕАД КЕЦ Велинград и Решение №3 от Протокол 2/20.01.2015г. на Експертен съвет по Устройство на територията
Прочети повече

Местни данъци и такси при Община Батак уведомява заинтересованите лица който подават Справка - Декларация по чл.116,ал.З...
Прочети повече

Община Батак Ви уведомява, че Публична покана с №ПП-1/14.01.2015г. и уникален регистрационе №9038004 от АОП е оттегляна на 22.01.2015г. в 14.32часа поради открити неотстраними технически грешки.


ЗАПОВЕД № 919/17.12.2014год.
На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44 ал. 1 т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и в изпълнение на чл.9, чл. 35 и чл. 48, ал.2, т.1 и т.2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, както и чл. 2, т. 26, т. 27 т. 28, чл. 4, т. 1 и чл. 10 ал. 2 т.1 от Наредбата на Об С Батак за осигуряване на обществения ред, организацията и реда при извършване на търговска дейност и поддържането на чистотата и зелените площи на територията на Община Батак, с цел недопускане на инциденти и злополуки през Коледните и Новогодишни празници ЗАБРАНЯВАМ:
Прочети повече


СЪОБЩЕНИЕ
Община Батак напомня на всички лица,извършващи хотелиерство и/или ресторантьорство в туристичеаки обекти на територията на общината, категоризирани през 2006г. и 2007г., че е необходимо да подновят категоризацията на същите през 2015г. съгласно § 5 от преходни и заключителниразпоредби от Закона за туризма.
Тел. за контакти: 03553 2260, вътр. 113


Становище на главен архитект
По повод заявление с вх.№94-С-48/05.08.2014г. от Салибрам Мехмедов Асанов и Решение №584/20.11.2014г.на Административен съд - Пазарджик
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с вх.№94-И-74/28.11.2014г. от Иван Живков Тодоров и Георги Борисов Шутев и Решение №4 от Протокол 20/02.12.2014г. на Експертен съвет по Устройство на територията
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с вх.№97-00-101/02.12.2014г. от Асен Атанасов Георгиев и Решение №2 от Протокол 20/02.12.2014г. на Експертен съвет по Устройство на територията
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление от с вх. №97-00-99/27.11.2014г. от Стоянка Георгиева Самунева и Решение №1 от Протокол 20/02.12.2014г. на Експертен съвет по Устройство на територията
Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание писмо с вх. № ОбС/26.09.2014 г. от Районен съд Пещера и във връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАТАК О Б Я В Я В А
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с вх.№97-00-84/20.10.2014г. от Албена Борисова Климентова-Енева и Невена Борисова Боева и Решение №1 от Протокол 18/21.10.2014г. на Експертен съвет по Устройство на територията
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с вх.№97-00-83/20.10.2014г. от Елмаз Джамали Сабах и Решение №4 от Протокол 18/21.10.2014г. на Експертен съвет по Устройство на територията
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с вх.№97-00-80/29.09.2014г. от Йозал Исмаил Селим и Илхан Исмаил Селим и Решение №2 от Протокол 17/07.10.2014г. на Експертен съвет по Устройство на територията
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с вх.№53-00-494/03.10.2014г. от Детелин Петков Писков и Решение №1 от Протокол 17/07.10.2014г. на Експертен съвет по Устройство на територията
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с вх.№53-00-416/11.08.2014 год. от „ЕВН България ЕР" ЕАД КЕЦ Велинград и Решение №4 от Протокол 16/16.09.2014г. на Експертен съвет по Устройство на територията при Община Батак
Прочети повече

На внманието на жителите на Община Батак
по повод 50 годишния юбилей на нашия славен, героичен и многострадален Батак за град...
Прочети повече

НА ВНИМАНИЕТО НА ХОТЕЛИЕРИТЕ В ОБЩИНА БАТАК
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление от с вх. №97-00-55/10.07.2014г. от „ДИАНА ИВАНОВА ПАШОВА" и Решение №4 от Протокол 13/15.07.2014г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

У в а ж а е м и С ъ г р а ж д а н и !
На 19.07.2014 г. нашата съгражданка Недялка Георгиева Бояджиева /родена през 1914 г./ чества своя 100 годишен юбилей!
Прочети повече

Община Батак Уведомява участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на специализирана техника” по спецификация, финансирана по проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер 13/313/00184 от 19.11.2012 г. от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 г. – 2013 г.,за отваряне на ценовите предложения.
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Община Батак Уведомява участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Заснемане на аудио-визуални елементи /филми/, представящи местното природно, културно и историческо наследство”, финансирана по проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер 13/313/00184 от 19.11.2012 г. по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 г. – 2013 г.,за отваряне на ценовите предложения.
Прочети повече

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения , в Община Батак е постъпило заявление с ех. № 53-00-339 / 20.06.2014 год. от „БЕГЛИКА „ЕООДгр.Батак, ул. "Васил Левски „ №18, относно: Уведомление за реализация на инвестиционно намерение :...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление от с вх. №97-00-32/08.05.2014г. от „ОВАЛ" ООД, ..СТЕП ЪП МЕД И А ПРОДАКШЪН" ЕООД. „Е.И.А. ИНВЕСТМЪНГС" ЕООД и Решение №4 от Протокол 10/03.06.2014г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление от с вх. №97-00-43/02.06.2014г. от Людмил Стоянов Найденов и Решение №2 от Протокол 10/03.06.2014г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление от с вх. №97-00-44/03.06.2014г. от Милена Ангелова Зафиркова и Решение №1 от Протокол 10/03.06.2014г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление от с вх. №94-П-6/10.02.2014г. от Петър Георгиев Сечков и Ангел Георгиев Дойкин и Решение №2 от Протокол 8/29.04.2014г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление от с вх. №94-П-6/10.02.2014г. от Петър Георгиев Сечков и Ангел Георгиев Дойкин и Решение №2 от Протокол 8/29.04.2014г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление от с вх. №97-00-45/03.06.2014г. от Елмаз Джамали Сабах и Решение №6 от Протокол 10/03.06.2014г. на Експертен съвет по Устройство на територията....
Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 08 – 07 – 16/09.06.2014г.
Община Батак съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № 350 от 19.05.2014г. на Кмета на Община Батак е открита процедура за право на прокарване на нова улица по проект „Нова улица от о.т. 1001 до о.т. 1002 за обслужване на парцелите от кв. 26 и стадион с. Нова махала”, Община Батак, върху засегнати имоти, частна собственост....
Прочети повече

О Б Я В А ЗА НАБИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ БЕЗ ВОЕННА ПОДГОТОВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ В КУРСОВЕ ПО НАЧАЛНА И/ИЛИ СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА
Прочети повече......

З А П О В Е Д № 347/15.05.2014г. За осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на изборния ден при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., на основание чл. 44, ал.1, т.1, т.4 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , и чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс
ЗАБРАНЯВАМ :
Прочети повече......

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 15, т. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр.94 от 30 Ноември 2012 г.). Община Пазарджик Ви уведомява за :
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с вх.№94-А-27/31.03.2014г. от Аитоний Иванов Попов и Решение №3 от Протокол 6/01.04.2014г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на чл.183, ал.З и чл.184 от Изборния кодекс, относно произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от РБългария на 25.05.2014 г. ОПРЕДЕЛЯМ: Следните места за поставяне на агитационни материали:
Прочети повече...

На основание чл.44 /2/ от 3 М С М А и във връзка с честването на 138-та годишнина от героичната Априлска епопея в Б а т а к и Решение 413/27,03,2014 г. на ОбС - Батак ОБЯВЯВАМ...
Прочети повече

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, Решение № 414/27.03.2014 г. на Общински съвет - Батак и с цел да не се опорочи духовно-историческото съдържание на тържествата, посветени на 138-та годишнина от Априлската епопея З А Б Р Н Я В А М...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление от с вх. №97-00-17/17.03.2014г. от Анелия Станиславова Ангелова и Решение №4 от Протокол 5/18.03.2014г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление от ..ВАВ ТУР" ЕООД и Решение №2 от Протокол 1/21.01.2014г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с вх.№97-00-12/04.03.2014г. от Гюрай Сами Ходжев и Решение №1 от Протокол 4/04.03.2014г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

П Р О Г Р А М А
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2014 ГОД. НА О Б Щ И Н А БАТАК
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с вх.№94-Г-63/10.12.2013г. от Грозданка Борисова Сендова и Снежана Борисова Георгиева...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с вх.№97-00-09/10.02.2014г. от Елена Тодорова Хаджийска и Илия Тодоров Янев...
Прочети повече

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Във връзка с изискванията на чл.39, ал.1, т.2 от Наредба №3 за условията и реда....
Прочети повече

Съобщение за отворянето на ценовите оферти на участниците...
Прочети повече

Съобщение за отворянето на ценовите оферти на участниците...
Прочети повече

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА ИЗВЪРШВАЩИ ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БАТАК
Тече срокът за подаване на декларации по чл. 61р , ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък за 2013 година.
Прочети повече

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БАТАК
Летен сезон: 09:00-17:15 без почивен ден.
Зимен сезон: 08:30-12:00 и 13:00-17:00 ч. без почивен ден, има печат.
Прочети повече

КУРОРТ “ЯЗОВИР БАТАК” И МЕСТНОСТТА КУРОРТ “ЦИГОВ ЧАРК”
Разположени са в Западните Родопи, на 21 км от Велинград. Идеално място за отдих по всяко време на годината. Самият курорт разполага с добра настанителна база от всякакъв вид категории, с много заведения и ресторанти. Водите на язовира дават прекрасни възможности за воден спорт и риболов.
Прочети повече

МЕСТНОСТТА “ШИРОКА ПОЛЯНА”
Местността Широка поляна се намира в северозападната част на Западните Родопи. Преобладаващата надморска височина е 1500-1700м...
Прочети повече
 
ПРИЕМНИ ДНИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЖАЛБИ
 
ФОТОГАЛЕРИЯ

 
All rights reserved © 2016 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 253031