Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Местни избори 2019
ЯНУАРИ 2020
ПВС ЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА
ОБЯВЛЕНИЕ
Окончателни резултати на кандидатите от конкурса за длъжността Директор "Специализирана администрация" в Общинска администрация - Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Списък на кандидатите преминали успешно втори етап решаване на тест от конкурса за длъжността Директор "Специализирана администрация" в Общинска администрация - Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор "Специализирана администрация" в Общинска администрация - Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за оценка на въздействието върху околната среда в Община Батак е постъпило уведомление с входящ №32-00-65/13.12.2019г...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед № 927/04.12.2019г. на Кмета на Община Батак относно забрана за продажба и употреба на пиротехнически изделия през Коледните и Новогодишни празници....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.10 а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 946/ 09.12.2019 г. на кмета на Община Батак. Обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция „Специализирана администрация“ към Община Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Решение № № 534/ 25.07.2019 г. взето с протокол № 43 на ОбС Батак, чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.137, ал.1,т.5 от Търговския закон. Общински съвет- Батак обявява конкурс за избор на Управител на Водоснабдяване и канализация - Батак ЕООД...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за оценка на въздействието върху околната среда в Община Батак е постъпило уведомление с входящ №32-00-55/01.10.2019г...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание приложение 5, чл. 4, ал.1 от Наредбата за оценка на въздействието върху околната среда Ви уведомяваме, че Община Батак има следното инвестиционно предложение: „Основен ремонт на ул. „Осемнадесета” и ул. „Двадесета'" с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик; Основен ремонт на ул. „Околоврьстна“, с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик и Изграждане на нова Подпорна стена на ул. „Двадесета”, с, Фотиново, община Батак, област Пазарджик“...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание приложение 5, чл. 4, ал.1 от Наредбата за оценка на въздействието върху околната среда Ви уведомяваме за инвестиционно предложение "Ремонт и рехабилитация на улица Мадара, с. Нова махала, община Батак, област Пазарджик". Подобект: Подпорна стена...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Във връзка с разпоредбите на чл.37и , ал.11 от ЗСПЗЗ обявяваме Протокол от 21.06.2019г. на комисията по чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавен фонд земеделие на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в област Пазарджик ....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Информация относно изпускане на води по време на пролетния годишен технически преглед през основните изпускватели на язовирите в язовирен район "Голям Беглик" ...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.004 „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ” от стратегия за ВОМР на МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК - ДЕВИН - ДОСПАТ“...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед №392/03.06.2019г. на основание чл.405 от Изборния кодекс за извършване 6 месеца преди общи...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Протокол №2 за допълнително разпределение на пасища,мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на животновъдни обекти подали заявления до Кмета на Община Батак ....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед №310/03.05.2019г. на Кмета на Община Батак относно забрана за безстопанствено движение на селскостопански животни и забрана за безстопанствено пашуване в частни имоти от 06.05.2019г. до 15.09,2019г...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви уведомявам за инвестиционно предложение "Закупуване на оборудване за преработка на мляко и производство на млечни продукти - мини мандра с капацитет 500 литра/ден, в ПИ с идентификатор 02837.17.67, м.Беглика , землище на гр. Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Протокол № 1/17.04.1019г. за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на Община Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за за постъпило инвестиционно предложение № 32-00-30/08.04.2019 год.: Закупуване на оборудване за преработка на мляко и производство на млечни продукти / мобилна мандра / с капацитет да 500 л. /ден, в ПИ с идентификатор 02837.13.197, м.Беглика , землище на гр. Батак....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Информация за преценка на необходимостта от ОВОС, съгласно Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извърсхване на оценка на въздействието върху околната среда...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение във връзка с процедура за потвръждаване на решение за промяна предназначението на земеделски земи на основание чл. 30 от ПРЗ на ЗИД на ЗППМ...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед №156/01.03.2019г. на основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на Закона за управление на отпадъците и във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за чиастотата на атмосферния въздух...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Списък на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд в землищата на гр. Батак, с. Нова Махала, с.Фотиново определени с Решение на Общински съвет Батак № 461 / 31.01.2019г. взето с Протокол № 39 за индивидуално ползване през стопанската 2019-2020 г.
Приложение I - землище Батак
Приложение II - землище Нова махала
Приложение III - землище Фотиново
Собствениците на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, отглеждащи пасищни селскостопански животни на територията на общината и желаещи да ползват под наем по чл.37и от ЗСПЗЗ за стопанска 2019-2020 година , пасища , мери и ливади от Общинския поземлен фонд по приложените списъци , да подадат документи /заявления по образец одобрен от министъра на МЗХГ/ в срок от 01.03.2019г. до 10.03.2019г. в сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак.

ОБЯВЛЕНИЕ
Информация във връзка с кампания за плащане на местните данъци и такси за 2019г., вече може да се заплащатат задълженията за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2019г. Сроковете за плащане на задълженията за 2019 г. са както следва:...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление във връзка с изискванията на чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения, в Община Батак е постъпило писмо с входящ №52-00-32/28.01.2019г от Маджестик 1 ЕООД...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед № ТУ - 6 / 11.01.2019г. на Областен управител на Област Пазарджик...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
04.01.2019г.
Уважаеми съграждани, Общинска администрация уведомява населението на община Батак, че на 15.01.2019 г./вторник/ от 14.00 часа в малката зала на II етаж в сградата на Община Батак ще се проведе публично обсъждане на Бюджет 2019г...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Батак обявява процедура за набиране на нови кандидат-потребители за „Личен или Социален асистент” в изпълнение на чл. 19 от Постановление на МС № 344/21.12.2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г., и Споразумение № ФС 01-0670/28.12.2018 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Батак. Заявления за кандидатстване могат да бъдат получени в офиса на ОССУ гр.Батак. Документи ще се приемат в Общинска служба за социални услуги в срок от 04.01.2019г. до 11.01.2019 г.-до 17 часа...
Прочети повече


ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БАТАК
Летен сезон: 09:00-17:15 без почивен ден.
Зимен сезон: 08:30-12:00 и 13:00-17:00 ч. без почивен ден, има печат.
Прочети повече

КУРОРТ “ЯЗОВИР БАТАК” И МЕСТНОСТТА КУРОРТ “ЦИГОВ ЧАРК”
Разположени са в Западните Родопи, на 21 км от Велинград. Идеално място за отдих по всяко време на годината. Самият курорт разполага с добра настанителна база от всякакъв вид категории, с много заведения и ресторанти. Водите на язовира дават прекрасни възможности за воден спорт и риболов.
Прочети повече

МЕСТНОСТТА “ШИРОКА ПОЛЯНА”
Местността Широка поляна се намира в северозападната част на Западните Родопи. Преобладаващата надморска височина е 1500-1700м...
Прочети повече
 
ПРИЕМНИ ДНИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЖАЛБИ
 
ФОТОГАЛЕРИЯ

 
All rights reserved © 2020 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 435806