Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ДЕКЕМВРИ 2017
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Туризъм в Батак


Времето


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 
ОБЯВЛЕНИЕ
Актуализиране на размера на годишната наемна цена за декар площ на отдаваните под наем земи от общинския поземлен фонд ,която съгласно чл.41 ал.5 от Наредбата за реда на придобиване ,разпореждане и управление на общинско имущество на Община Батак
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Във връзка с разпоредбите на чл.37и, ал.11 от ЗСПЗЗ, Община Батак обявява Протокол на ОД"Земеделие" Пазарджик от 26.06.2017 г. на комисията по чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ, за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ на собственици на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни в област Пазарджик.
Протокол

СЪОБЩЕНИЕ
Информация относно изпускане на води по време на пролетния годишен технически преглед през основните изпускатели на язовирите в язовирен район "Голям Беглик"...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Решение на РИОСВ за Екологична оценка на Регионалната програма за управление на отпадъците...
Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ
Относно: Преструктуриране на районите за отчитане в някои малки населени места в Югоизточна България през май 2017г....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗАПОВЕД 261/24,04,2017Г. на основание чл.39, ал.1 и ал.2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество ...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ:В изпълнение на чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.4 от ППЗСПЗЗ обявяваме Протокол №1/11.04.2017г. за окончателно разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на Община Батак.
Протокол №1

СЪОБЩЕНИЕ
С настоящето уведомяваме, че ДЗЗД „ИПТОП 2017“, в изпълнение на договор „Експертна помощ за подготовка на инвестиционно проектно предложение по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 в рамките на „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ ...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с рег.№53-00-54/01.03.2017г. от "ЕВН България ЕР" ЕАД - КЕЦ Велинград и Решение №6 от Протокол 3/14.03.2017г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ:Община Батак обявява на животновъдите, отглеждащи пасищни селскостопански животни на територията на общината, че с решение № 202 / 26.01.2017г. взето с протокол № 15 са определени пасищата,мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване .Лицата желаещи да ползват под наем считано от стопанска 2017-2018 година съгласно чл.37и от ЗСПЗЗ на пасища ,мери и ливади от ОПФ по приложените списъци:

Приложение I - землище Батак

Приложение II - землище Нова махала

Приложение III - землище Фотиново

да подадат документи /заявления по образец одобрен от министъра на МЗХ/ в срок от 01.03.2016г. до 10.03.2016г. включително в сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак.

ОБЯВЛЕНИЕ: Наредба за създаване и водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Батак....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ: Заповед 828/08,11,2016г. за забрана употребата на алкохол относно провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България - втори тур на 13.11.2016 год....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ: Заповед 703/30,09,2016г. за определяне на местата за поставяне на информационно - разяснителни и агитационни материали относно провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум на 06.11.2016 год....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ: Заповед 808/31,10,2016г. за забрана употребата на алкохол относно провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум на 06.11.2016 год....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ Информационен лист относно провеждане на национален референдум на 06.11.2016 год....
Прочети повече

ПОКАНА
Относно провеждане на консултации за определяне съставите на СИК, във връзка с провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум на 06.11.2016 год.
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Прием на заявленията за гласуване относно избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум на 06.11.2016 год.
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Проект за наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Батак.
Наредба

ОБЯВЛЕНИЕ
Публично обсъждане на проект на план с оздравителни мерки за подобряване на финансово-икономическото състояние на Община Батак 2016г.-2019г.
Заповед 591/16.08.2016г.
План

ОБЯВЛЕНИЕ
В изпълнение на чл.37 "и",ал.11 от ЗСПЗЗ и чл.100,ал.8 от ППЗСПЗЗ Община Батак обявява ПРОТОКОЛ от 30.06.2016г.на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"ПАЗАРДЖИК за окончателното разпределение на пасища,мери и ливади от Държавния Поземлен Фонд на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в област Пазарджик ...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Информация относно изпускане на води по време на пролетния годишен технически преглед през основните изпускватели на язовирите...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с рег.№97-00-20/20.04.2016г. от Китан Панев Китев и Решение №16 от Протокол 8/07.06.2016г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с рег.№97-00-63/07.06.2016г. от Ангел Петров Банчев и Решение №15 от Протокол 8/07.06.2016г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с рег.№97-00-54/31.05.2016г. от Борис Тосков Махов и Решение №10 от Протокол 8/07.06.2016г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с рег.№97-00-52/27.05.2016г. от Метин Асан Садък и Решение №9 от Протокол 8/07.06.2016г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
На 04.06.2016 год. Община Батак организира почистване на замърсени райони в гр. Батак и около „Яз. Батак ”, участвайки в кампанията „Да изчистим България заедно ”.
Начало - 9.00 ч., пред сградата на Община Батак.
На желаещите да се включат, в сградата на Община Батак ще се раздават чували и ръкавици.

ОБЯВЛЕНИЕ
Протокол №3 за окончателно разпределение на пасища,мери и ливади от ОПФ на основание член 37и,ал.6 от ЗСПЗЗ за стопанска 2016-2017год.
Протокол №3

Становище на главен архитект
По повод заявление с рег.№97-00-31/30.03.2016г. от Анелия Любомирова Любомирова и Решение №1 от Протокол 7/19.04.2016г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод искане от Община Батак и Решение №11 от Протокол 6/19.04.2016г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с рег.№97-00-37/19.04.2016г. от Тодор Трендафилов Гьошев и Решение №10 от Протокол 6/19.04.2016г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с рег.№97-00-31/30.03.2016г. от Георги Димитров Димов и Решение №4 от Протокол 6/19.04.2016г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод искане от Община Батак и наследници на Георги Илиев Янев и Решение №3 от Протокол 6/19.04.2016г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед №291 за забрана на безстопанствено движение и пашуване на селскостопански животни в имоти частна собственост от 07,05,2016год. - 15,09,2016год.
Заповед №291

Становище на главен архитект
По повод заявление с рег.№97-00-19/19.02.2016г. от Мима Тодорова Ангелова и Решение №4 от Протокол 5/24.03.2016г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с рег.№94-А-12/25.02.2016г. от Ахмед Мехмед Хаджийски и Решение №6 от Протокол 5/24.03.2016г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с рег.№97-00-26/21.03.2016г. от "ЕВН България ЕР" ЕАД КЕЦ-Велинград и Решение №11 от Протокол 5/24.03.2016г. на Експертен съвет по Устройство на територията...
Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ
С цел осигуряване чистотата на атмосферния въздух и в изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците се ЗАБРАНЯВА изгарянето на автомобилни гуми на територията на Община Батак .

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Батак обявява, че стартира процедура по отдаване под наем за стопанската 2016-2017 г.съгласно чл.37и от ЗСПЗЗ и Решение на Общински съвет №62 от 28.01.2016г. взето с протокол №4 на свободните пасища ,мери и ливади от ОПФ по приложените списъци:
Приложение І - землище Батак
Приложение ІІ - землище Нова Махала
Приложение ІІІ - землище Фотиново Документи /заявления по образец одобрен от министъра на МЗХ/се приемат в срок от 01.03.2016г. до 10.03.2016г. включително в сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак.

СЪОБЩЕНИЕ
1. Община Батак напомня на лицата, извършващи дейност в категоризирани места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения до влизането в сила на Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията /обн. в ДВ, бр. 65 от 25.08.21015 г./, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в 6–месечен срок от датата на влизането й в сила.
2. Община Батак напомня на лицата,извършващи туристическа дейност в места за настаняване и заведения за хранене и развлечения на територията на общината, категоризирани през 2008 г. и 2009 г., че съгласно § 5 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за туризма е необходимо да подновят категоризацията на същите през 2016г.
Тел. за контакт: 03553 2260, вътр. 113

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БАТАК
Летен сезон: 09:00-17:15 без почивен ден.
Зимен сезон: 08:30-12:00 и 13:00-17:00 ч. без почивен ден, има печат.
Прочети повече

КУРОРТ “ЯЗОВИР БАТАК” И МЕСТНОСТТА КУРОРТ “ЦИГОВ ЧАРК”
Разположени са в Западните Родопи, на 21 км от Велинград. Идеално място за отдих по всяко време на годината. Самият курорт разполага с добра настанителна база от всякакъв вид категории, с много заведения и ресторанти. Водите на язовира дават прекрасни възможности за воден спорт и риболов.
Прочети повече

МЕСТНОСТТА “ШИРОКА ПОЛЯНА”
Местността Широка поляна се намира в северозападната част на Западните Родопи. Преобладаващата надморска височина е 1500-1700м...
Прочети повече
 
ПРИЕМНИ ДНИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЖАЛБИ
 
ФОТОГАЛЕРИЯ

 
All rights reserved © 2017 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 310402