Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Е-ПОРТАЛ
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Съобщения по чл.32 от ДОПК
Избори за членове на Европейски парламент и Народно събрание
ЮНИ 2024
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

село Нова Махала
село Фотиново
Подаване на сигнали и жалби

Подаване на сигнал
Ред за подаване на предложения сигнали и жалби
АНКЕТА

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение: Инвестиционно предложение (ИП) "Индивидуално вилно строителсво , трафопост и улица" в имот с идентификатор 02837.5.188 в местност "Божанова къшла" по КККР на гр. Батак, община Батак, обл. Пазарджик , внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС вх. ПД-01-245-(3)/27.05.2024г. Възложител: "СП ГРИЙН ВИЛИДЖ" ООД ...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Протокол №2 за допълнително разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на Община Батак.
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Относно конкурс за длъжността "директор" на ДГ "Катя Ванчева" - Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Покана за провеждане на обществено обсъждане относно изработени нови Горскостопански план и План за опазване на горските територии от пожари - собственост на Община Батак.
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Информация по приложение №2 на инвестиционно предложение: "Изграждане на вилно селище, нискоетажно застрояване на 6 /шест/ еднофамилни къщички" в поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 02837.4.910, 02837.4.1655, 02837.4.1656, 02837.4.1657 и 02837.4.1658, м. "Мефтеря" по КККР на гр. Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Протокол №1 за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на Община Батак.
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за разглеждане и приемане на: Общ устройствен план на Община Батак /ОУПО/, относно спиране приемането на заявления от 07.05.2024г., касаещи искания за промени на поземлени имоти в Общия устройствен план на Общината...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Информация по приложение № 2 на инвестиционно предложение: "Индивидуално вилностроителство" в имоти с идентификатори 02837.6.982 и 02837.6.980, м. "Еньов камък" по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с вх. № ПД-01-116-/7/ от 17.04.2024 г. в РИОСВ - Пазарджик. С възложител: "ЛАГО МОНТЕ ВЕРДЕ" ООД...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Информация по приложение № 2 на инвестиционно предложение: "Индивидуално вилно застрояване и обслужващи пътища" в поземлени имоти с идентификатори 02837.9.182, 02837.9.277 и 02837.9.278, м. "Керелова тумба" по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с вх. № ПД-01-738-/8/ от 08.04.2024 г. в РИОСВ - Пазарджик. С възложители: Петър Георгиев Костадинов и "999 - ЕКОЕНЕРДЖИ" ЕООД...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Съобщение с крайния резултат от проведена процедура за 1 /една/ щатна бройна за длъжността „Специалист лесовъд“ в Община Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Съобщение на допуснатите и недопуснатите кандидати в обявената процедура за 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Специалист лесовъд“ в Община Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Процедура за избор на членове на съвета на децата...
Прочети повече
Процедура съвет на децата.
Формуляр за кандидатствани и мотивационно писмо.

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: "Индивидуално вилно строителсво и обслужващ път" в имот с идентификатор 02837.11.409 в местност "Правия път" по КККР на гр. Батак, община Батак, обл. Пазарджик , внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС вх.ПД-01-147/22.03.2024г. Възложител: „ ПРИРОДА ВУУД“ ЕООД и „Д и Г МЕДИЯ КЪМПАНИ“ ООД...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: "Индивидуално вилно строителсво - изграждане на четири вилни сгради и път" в имот с идентификатор 02837.8.138 в местност "Топавиците" по КККР на гр. Батак, община Батак, обл. Пазарджик , внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС вх. ПД-01-130-(1)/20.03.2024г. Възложител: "СЪН РЕЙ М" ООД и Иван Атанасов...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: "Индивидуално вилно строителсво" в имот с идентификатор 02837.6.982 в местност "Еньов камък" по КККР на гр. Батак, община Батак, обл. Пазарджик и "Индивидуално вилно строителсво" в имот с идентификатор 02837.6.980 в местност "Еньов камък" по КККР на гр. Батак, община Батак, обл. Пазарджик , внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС вх. ПД-01-116-(2)/15.03.2024г. Възложител: "ЛАГО МОНТЕ ВЕРДЕ" ООД...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Относно свободна длъжност - място за длъжността "Специалист лесовъд"...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Относно свободна длъжност - готвач в Домашен социален патронаж - с. Нова махала...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед 219/08.03.2024г. на Кмета на Община Батак относно забрана за изгарянето на излезли от употреба автомобилни гуми...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Относно свободна длъжност - работник кухня в Домашен социален патронаж - гр. Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед 137/14.02.2024г. на Кмета на Община Батак относно забрана за свободно пашуване...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: "Фотоволтаична централа с обща мощност до 5 MW и съхранение на електрическа енергия" в имот с идентификатор 02837.5.1146 в местност "Гърков чучур" по КККР на гр. Батак, община Батак, обл. Пазарджик, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС вх. ПД-01-591-(9)/16.02.2024г. Възложител: "ИНИ ЕКО ЕНЕРДЖИ" ЕООД...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: "Фотоволтаична централа с обща мощност до 10 MW и съхранение на електрическа енергия" в имот с идентификатор 02837.5.1145 в местност "Свети георги" по КККР на гр. Батак, община Батак, обл. Пазарджик, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС вх. ПД-01-590-(10)/16.02.2024г. Възложител: "СОЛАР СОЛЮШЪН-22" ЕООД...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед 129/13.02.2024г. на Кмета на Община Батак и уведомление за заличаване на адресна регистрация...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: "Индивидуално вилно застрояване и обслужващ път" в имоти с идентификатори 02837.8.77 и 02837.8.79 в местност "Горни казани" по КККР на гр. Батак, община Батак, обл. Пазарджик, внесено с вх. № ПД-01-38-(4)/07.02.2024г. Възложители: Иван Якофов и Таня Апостолова...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: "Индивидуално вилно застрояване и обслужващ път" в имоти с идентификатори 02837.8.77 и 02837.8.79 в местност "Горни казани" по КККР на гр. Батак, община Батак, обл. Пазарджик, внесено с вх. № ПД-01-38-(1)/25.01.2024г. Възложители: Иван Якофов и Таня Апостолова...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Батак обявява на животновъдите , отглеждащи пасищни селскостопански животни и имащи регистрирани постоянни животновъдни обекти на територията на общината , че с Решение № 11 от 22.12.2023 г. взето с протокол № 3 на Общински съвет – Батак са определени пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване. Лицата желаещи да ползват под наем пасища ,мери и ливади от ОПФ по чл.37 „и“ от ЗСПЗЗ за стопанска 2024-2025 година , по приложените списъци , да подадат документи /заявления по образец одобрен от министъра на МЗХГ/ в срок от 01.03.2024 г. до 10.03.2024 г. включително в сектор „Информационно обслужване и деловодство“ – партерен етаж на административна сграда на община Батак.
Приложение I - землище Батак
Приложение II - землище Нова махала
Приложение III - землище Фотиново

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: "Индивидуално вилно строителство - изграждане на две вилни сгради" в имот с идентификатор 02837.13.178 в местност "Под мандра" по КККР на гр. Батак, община Батак, обл. Пазарджик, внесено с вх. № ПД-01-507- (9)/13.12.2023г. Възложители: Мария Гендова и Асен Иванов...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели с 4-годишен мандат за Районен съд – Пещера, условията, реда и правилата за нейното провеждане...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед 1133/07.12.2023г. на Кмета на Община Батак относно премахване от собствениците рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи, поставени на територията на к.к. „Язовир Батак“, общ. Батак...
Прочети повече

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2024 ГОДИНА
Настоящият културен календар на община Батак за 2024 година е съгласуван и изработен съвместно с Исторически музей- Батак, НЧ „4-ти май- 1897г“- Батак, НЧ „Хр. Смирненски-1946“- с. Нова махала и НЧ “Гео Милев- 1930“- с. Фотиново. Той е отворен и може да бъде допълван с други събития.
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: "Фотоволтаична централа с мощност до 5MW и съхранение на електрическа енергия" в имот с идентификатор 02837.5.1145, в местност "Свети Георги" по КККР на гр. Батак, община Батак, обл. Пазарджик, внесено с вх. № ПД-01-590/25.10.2023г. Възложител: "СОЛАР СОЛЮШЪН-22" ЕООД...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: "Фотоволтаична централа с мощност до 5MW и съхранение на електрическа енергия" в имот с идентификатор 02837.50.1146, в местност "Гърков чучур" по КККР на гр. Батак, община Батак, обл. Пазарджик, внесено с вх. № ПД-01-591/25.10.2023г. Възложител: "ИНИ ЕКО ЕНЕРДЖИ" ЕООД...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: "Индивидуално вилно строителство " в поземлен имот с идентификатор 02837.10.972, местност "Кънева борика" по КККР на гр. Батак, община Батак. Възложител: Георги Тодоров Игнатов и Ивелина Михайлова Костова...
Прочети повече

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
за публично обсъждане на изготвен Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за национална карта на социалните услуги...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: "Индивидуално вилно строителство " в поземлен имот с идентификатор 02837.6.981, местност "Еньов камък" по КККР на гр. Батак, община Батак. Възложител: "ЛАГО МОНТЕ ВЕРДЕ" ООД...
Прочети повече

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
10.10.2023г.
В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Батак организира обсъждане на Анализа и предложението за Картата, в частта относно социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. В тази връзка, съгласно чл. 49, ал. 1 от Наредбата на планиране на социалните услуги, считано от днес – 10.10.2023 г., в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви, за обсъждане на Анализа и предложението за Картата, в частта относно социалните услуги на общинско ниво: https://www.batak.bg/
Мнения и предложения могат да бъдат направени:
- на email: mncplt_batak@abv.bg
- в писмен вид в Общинска администрация Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Ha основание чл.25, ал.1 от ЗОС за отчуждаване на поземлени имоти, попадащи в обхвата на обект: „Улици с о.т. 1001-1047, УПИ I – „Паркинг“ с площ от 2685.00 кв.м. и нов УПИ II – „За паркинг“ с площ 4278.00 кв.м. в местност „Пейчинова Тумба“ по КК на гр.Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: "Индивидуално вилно строителство и ведомствен път" в поземлен имот с идентификатор 02837.6.128, местност "Куилето" по КККР на гр. Батак, община Батак, Възложител: Искра Костадинова и Диан Вишев...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление относно изграждане насъоръжения на системите за ранно предупреждение и оповестяване в град Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: "Индивидуално вилно строителство и ведомствен път" в поземлен имот с идентификатор 02837.6.128, местност "Куилето" по КККР на гр. Батак, община Батак, Възложител: Искра Костадинова и Диан Вишев...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Ha основание чл.44, aл.1 и aл.2 от 3MCMA, чл.99б, aл.3 от 3акона за гражданската регистрация и чл.140a, aл.3 от Наредба №PД-02-20-9 от 21.05.2012 r. за функционирането на единната система за гражданска регистрация...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: "Реконструкция и рехабилитация на път III-377 Равногор - Нова махала, участък "Границата с община Брацигово - п.к. за с. Фотиново от км. 31+420,00 до км. 34+609,93". Възложител: Община Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: "Вилно селище" в поземлен имот с идентификатор 02837.1.104, местност "Лазена къшла" по КККР на гр. Батак, община Батак. Възложител: Якоф Стоилов Джаров...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Протокол №2 за допълнително разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на Община Батак.
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: "Вилно селище" в поземлен имот с идентификатор 02837.1.105, местност "Лазена къшла" по КККР на гр. Батак, община Батак, Възложител: Якоф Стоилов Джаров...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: "Вилно селище" в поземлен имот с идентификатор 02837.1.100, местност "Лазена къшла" по КККР на гр. Батак, община Батак, Възложител: Анатоли Петров Антов...
Прочети повече


ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БАТАК
Летен сезон: 09:00-17:15 без почивен ден.
Зимен сезон: 08:30-12:00 и 13:00-17:00 ч. без почивен ден, има печат.
Прочети повече

КУРОРТ “ЯЗОВИР БАТАК” И МЕСТНОСТТА КУРОРТ “ЦИГОВ ЧАРК”
Разположени са в Западните Родопи, на 21 км от Велинград. Идеално място за отдих по всяко време на годината. Самият курорт разполага с добра настанителна база от всякакъв вид категории, с много заведения и ресторанти. Водите на язовира дават прекрасни възможности за воден спорт и риболов.
Прочети повече

МЕСТНОСТТА “ШИРОКА ПОЛЯНА”
Местността Широка поляна се намира в северозападната част на Западните Родопи. Преобладаващата надморска височина е 1500-1700м...
Прочети повече
 
ПРИЕМНИ ДНИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЖАЛБИ
 
ФОТОГАЛЕРИЯ

 
All rights reserved © 2024 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 718105